Hypotheek pilot ZZPers

DATUM: 10 oktober 2015

In de huidige maatschappij worden flexibele werknemers, zoals ZZP’ers, uitzendkrachten, flexwerkers en freelancers steeds meer de norm. Dit is vooral het geval bij jonge professionals. Het is echter nog steeds zo dat het verkrijgen van een hypotheek zonder het hebben van een vast arbeidscontract erg lastig is.

Om in te spelen op deze veranderingen en het makkelijker te maken om een hypotheek te verkrijgen zonder een vast contract zijn Florius (onderdeel van ABN Amro), Huis & Hypotheek, De Hypotheekshop en Obvion (Dochteronderneming van de Rabobank) een nieuwe proef gestart die een half jaar zal gaan duren.

Hypotheek ZZPers

In plaats van te kijken naar het arbeidsverleden en het wel of niet hebben van een vast contract wordt er in deze pilot gebruik gemaakt van een arbeidsscan. Deze scan zal het toekomstperspectief en de kans op werk van de hypotheekaanvrager over de komende vijf jaar in kaart brengt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar iemands opleiding, ervaring en woonplaats en de kans dat diegene mogelijk langdurig werkloos wordt. Zo kan er met 99 procent nauwkeurigheid een inschattig gemaakt worden of de hypotheekaanvrager de komende vijf jaar genoeg inkomsten zal kunnen verwerven.

Dit moet het voor mensen zonder een vast contract makkelijker maken om toch een hypotheek aan te kunnen vragen. Aangezien je als gastouder bij Gastouderbureau Snoesje ZZP’er bent is dit een erg interessante ontwikkeling als je de mogelijkheid overweegt om een hypotheek aan te vragen.