Interactie tussen gastouders en kind bovengemiddeld goed

DATUM: 14 februari 2018

Voor het eerst is gastouderopvang dit jaar opgenomen in de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). In deze kwaliteitsmeting wordt onderzoek gedaan op grond van uiteenlopende factoren. Twee daarvan zijn interview en observatie. Uit de metingen komt naar voren dat gastouders bovengemiddeld hoog scoren op interactiekwaliteit in vergelijking met andere vormen van kinderopvang.

Hoog welbevinden en lage stressniveaus

Een belangrijk onderdeel in de relatie tussen opvoeder en kind is de kwaliteit van interacties. De onderzoekers meten deze bij voorkeur vanuit het kind, omdat deze subjectieve ervaring uiteindelijk is waar het allemaal om draait. Wat direct opvalt, is dat de kwaliteit van interacties met gastouders over het algemeen hoger is dan de kwaliteit van interacties met andere kinderen in het gezin.

Ook zijn er in de gastouderopvang relatief weinig conflicten tussen de gastouder en het kind of tussen de kinderen onderling. De gemoedelijke en huiselijke sfeer resulteert in een hoog welbevinden, gevoel van veiligheid en lagere stressniveaus. Dit bevestigt de reputatie van gastouderopvang als aangename en veilige vorm van kinderopvang voor het jonge kind.

Veel individuele aandacht en affectie

Net zo belangrijk als de verbale kwaliteit van interacties, is de non-verbale variant ervan. Knuffelen is een vorm van non-verbale communicatie die het kind doorgaans als zeer belangrijk ervaart. Hieronder vallen volgens de onderzoekers ook zaken als troosten, aaien, stoeien en zorgzaam zijn. Gastouders scoren hoog op deze schaal van zogenaamd affectief-inclusief gedrag.

De onderzoekers hebben niet alleen gekeken naar het welbevinden van kinderen, maar ook naar dat van gastouders zelf. Zo blijken ze hoog te scoren op positieve gevoelens als waardering, respect en betrokkenheid bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. Minder goed scoort de gemiddelde gastouder op elementen zoals zelfvertrouwen en aandacht voor professionalisering.

Kwaliteit van processen en educatie

Uit de LKK blijkt dat gastouderopvang nog altijd hoog scoort in vergelijking met andere kinderopvangvormen als het gaat om het welbevinden van het kind. Hoewel dit een uiterst belangrijk aspect is, spelen ook andere afwegingen een rol bij de keuze van ouders voor een bepaald type opvang. Net zoals bij elke vorm van opvang, zijn hier voor gastouders een aantal verbeterpunten.

Zo blijken sommige gastouderopvanglocaties een minder veelzijdig aanbod te bieden op het gebied van zaken als ruimte, meubilering en activiteiten. Het is op dit vlak lastig concurreren met groot opgezette kinderdagverblijven. Ook de educatieve kwaliteit is op sommige locaties een punt van aandacht, hoewel een intensievere samenwerking met het onderwijs ook niet altijd zaligmakend is.

Eén ding is bij het bekijken van het onderzoeksrapport zeker: de onderlinge verschillen tussen opvanglocaties zijn groot. Het is daarom belangrijk dat vraagouders goed vooronderzoek doen naar een gastouder die aansluit op hun wensen. Meer weten? Bekijk hier het definitieve rapport