Investering van 248 miljoen voor kinderopvangtoeslag

DATUM: 14 juni 2018

Het kabinet heeft besloten vanaf volgend jaar 248 miljoen euro te investeren in de kinderopvangtoeslag. De extra investering was na een eerder lek al gedeeltelijk aangekondigd in het regeerakkoord, maar nu is het officieel bekend gemaakt. Wat er in 2019 voor u als ouder of gastouder in de kinderopvang verandert wordt hieronder uitgebreid beschreven.

Maximum uurtarief vergoeding kinderopvang

Op dit moment vergoedt de overheid voor dagopvang € 7,45. Het maximumuurtarief dat de overheid in 2019 vergoed is € 8,02. Wat in uw situatie het maximum zal zijn, hangt onder andere af van het soort opvang waarvan u gebruik maakt. Zo is er bijvoorbeeld een verschil in kindercentra en gastouderopvang. Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximum uurtarief geen kinderopvangtoeslag. Vanaf 2019 zullen de maximumuurtarieven dus stijgen. Bekijk de huidige uurtarieven op de website van de Belastingdienst.

Naast investering kinderopvangtoeslag ook kinderbijslag en kindgebonden budget omhoog

In januari 2019 is er niet alleen sprake van een investering in kinderopvangtoeslag, ook het budget voor de kinderbijslag zal structureel worden verhoogd met ongeveer 250 miljoen. Daarnaast wordt het kindgebonden budget voor ouders met middeninkomens verhoogd met bijna 500 miljoen euro. Het doel hiervan is om de inkomenspositie van gezinnen te verbeteren.

Alle inkomensgroepen moeten van de investering gaan profiteren

Ouders kunnen vanaf volgend jaar meer van de kosten die ze maken vergoed krijgen. Het kabinet vind het belangrijk dat het voor ouders met een lager inkomen aantrekkelijker wordt om meer te gaan werken.

Voorbeeld
Ouders met een verzamelinkomen van 23.000 euro krijgen straks 96 procent van de maximum uurprijs vergoed in plaats van 94 procent. Wel moeten ouders, ongeacht het inkomen, het bedrag dat boven dit uurtarief komt volledig zelf betalen.

Uurtarieven kinderopvang hoger

De vraag is nog of ouders straks daadwerkelijk goedkoper uit zullen zijn bij kindercentra. Vanwege de extra kwaliteitsmaatregen, zoals de bkr-maatregel voor baby’s en de inzet van een pedagogisch coach, zijn ondernemers in kinderopvang straks duurder uit en moeten veel ondernemers hun uurtarieven verhogen. Echter worden deze hogere kosten die opvangorganisaties straks kwijt zijn, via de hogere kinderopvangtoeslag vergoed door de overheid.

Uurtarieven buitenschoolse opvang en gastouderopvang

De maximum uurprijs van de buitenschoolse opvang wordt verlaagd met € 0,34. In combinatie met de jaarlijkse indexatie van de uurprijzen, zal de maximum uurprijs in 2019 dan uitkomen op € 6,89. Echter voor de gastouderopvang vindt alleen indexatie plaats. In 2019 bedraagt de maximum uurprijs voor gastouderopvang € 6,15.