Investeringen in kinderopvang lonen

DATUM: 6 juli 2016

Investeringen in kinderopvang zoals gastouderopvang betalen zich tot wel 3 keer terug. Dat stelt Marc de Vos, directeur van de Belgische denktank Itinera en professor arbeidsrecht aan de UGent. Vroegtijdig investeren in jonge kinderen voorkomt volgens de professor niet alleen werkloosheid op latere leeftijd, maar ook vele andere maatschappelijke problemen.

Meer investeringen in kinderopvang zoals gastouderopvang

Gezinsbeleid is naar alle waarschijnlijkheid in de komende decennia een van de belangrijkste thema’s binnen het Nederlandse en Belgische politieke landschap. Genoeg aanleiding voor de directeur van Itinera, dat zich normaliter vooral met economische problematiek bezighoudt, om het debat ten aanzien van gezinnen en jonge kinderen aan te zwengelen.

Uit diverse statistieken blijkt dat jeugdwerkloosheid in onze maatschappij een toenemend probleem vormt. Hierdoor gaat er veel potentie verloren voor de samenleving. Zo vroeg mogelijk investeren in de ontwikkeling van kinderen is volgens De Vos daarom noodzakelijk om dergelijke problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Itinera pleit voor meer investeringen in kinderopvang zoals gastouderopvang en een hogere kinderopvangtoeslag voor kansarme gezinnen. Ook moet er in de professionele sfeer meer ruimte worden vrijgemaakt voor zaken zoals ouderschapsverlof.

Vroegtijdige investering goed voor latere ontwikkeling

Samen met auteur Simon Ghiotto schreef De Vos het boek ‘De staat van het gezin. Wie zorgt voor onze kinderen?’ om zijn argumenten kracht bij te zetten. In het boek wordt onder meer geopperd dat het eigenlijk al te laat is om de ontwikkeling van jongeren significant te beïnvloeden, wanneer zij op de arbeidsmarkt belanden.

Hoe eerder er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een kind, hoe vatbaarder het kind hiervoor is en hoe meer de investering zichzelf in een later stadium terugverdient (tot wel 3 keer volgens de meest voorzichtige voorspellingen).

Uit onderzoek blijkt tevens dat zesjarige kinderen waarvan bewust in de ontwikkeling is geïnvesteerd, verder zijn in hun ontwikkeling dan veel leeftijdsgenootjes. De invloed op lange termijn is nog niet bewezen, maar dat deze positief zal zijn, laat zich niet moeilijk raden.

Concrete voorgestelde maatregelen

Volgens Ghiotto en De Vos mag ouderschapsverlof flexibeler worden door het ook toepasbaar te maken op familieleden zoals stiefouders of grootouders. Het kinderdagverblijf en de gastouderopvang moeten plekken worden waar de ontwikkeling van het kind actief gestimuleerd wordt.

Tegelijkertijd moet kinderopvang betaalbaarder worden voor lage inkomens door een hogere bijdrage vanuit de overheid aan de kinderopvangtoeslag. Hierdoor worden opvangfaciliteiten voor alle ouders toegankelijk. De Belgische overheid heeft vooralsnog overwegend positief gereageerd op de stellingname van Itinera.