Kindermishandeling signaleren als gastouder

DATUM: 28 december 2017

Als gastouder ben je als een van de eerste professionals betrokken in het leven van jonge ouders en hun baby. Het is een periode die ongelooflijk belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Helaas zijn er kinderen die te maken krijgen met mishandeling of verwaarlozing. Stichting Augeo adviseert hoe je dit als gastouder signaleert en oppakt.

Signalen tijdig signaleren

Een gebrek aan zorg of blootstelling aan dagelijks geweld heeft een enorme impact op een jong kinderleven. Veelal leiden dit soort zaken tot ontwikkelingsproblematiek, die in een later stadium lastig te herstellen is. Het is daarom noodzakelijk om problemen tijdig te signaleren en vervolgens als gastouder zorgvuldig actie te ondernemen.

Sinds 2013 is het gebruik van de meldcode bij signalen van kindermishandeling wettelijk verplicht. Stap 2 in de meldcode schrijft voor een collega om advies te vragen en jouw waarnemingen met hem of haar te delen. Als gastouder kun je met je bevindingen ook naar Gastouderbureau Snoesje stappen of advies vragen bij Veilig Thuis.

Stel actie niet uit

De eerste levensjaren van een kind zijn niet alleen cruciaal voor de ontwikkeling, maar vormen voor sommige ouders ook een zware last. Veel huilen kan zorgen voor een gevoel van falen, vermoeidheid en stress bij de ouder. Dit kan tot impulsief schudden, slaan en smoren leiden, wat in Nederland nog altijd bij maar liefst 1 op de 20 ouders gebeurt.

Ook ouders die in het verleden zelf een zware jeugd hebben gehad, blijken soms moeite te hebben om emotioneel beschikbaar te zijn voor hun kind. Hoewel niet altijd sprake is van fysieke mishandeling, is het belangrijk om als gastouder gebreken in de interactie tussen ouder en kind te signaleren. Wacht niet te lang hiermee, want dan is het in veel gevallen al te laat.

Jaarlijkse online training

Veel gastouders zien in de praktijk op tegen het bespreken van zorgelijke signalen met ouders. Ook leeft er de angst om ouders valselijk te beschuldigen. Volgens Stichting Augeo mag dit geen belemmering vormen om bij twijfel actie te ondernemen. De stichting adviseert vermoedens eerst met een collega of het gastouderbureau te bespreken, bij bevestiging direct in contact te treden met de ouders en daarbij ook open te staan voor hun verhaal.

Stichting Augeo geeft een jaarlijkse online training die leert hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen en vervolgens actie kunt ondernemen. Gastouderbureau Snoesje laat gastouders (die dit nog niet hebben gedaan) deze cursus jaarlijks volgen. De eerstvolgende lichting start hier begin 2018 mee.