Kinderopvangtoeslag 2017 nog hoger dan verwacht

DATUM: 15 december 2015

Vorige week berichtten wij over de voorgenomen kabinetsinvestering van € 100 miljoen extra in de kinderopvangtoeslag als onderdeel van het Belastingplan 2016. Destijds was nog onzeker of deze plannen doorgang zouden vinden.

Nog eens 100 miljoen euro extra kinderopvangtoeslag

De investering maakte onderdeel uit van een wijziging in het Belastingplan 2016 die een maand geleden werd ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens Minister Asscher kon dit extra budget niet meer voor 2016 worden ingezet, aangezien het op dat moment te laat was om de tabellen van de kinderopvangtoeslag voor 2016 nog aan te passen.

Inmiddels is de gewenste duidelijkheid er dan eindelijk gekomen: de verhoging vindt definitief doorgang. En dat niet alleen, want naast de afgesproken investering van 100 miljoen euro, wordt er nog eens 100 miljoen extra uitgetrokken voor de kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat er in 2017 in totaal maar liefst 200 miljoen euro extra budget is voor kinderopvang.

Goedkopere gastouderopvang dankzij extra budgetten

Naast de 200 miljoen euro uit het Belastingplan 2016, was er al een extra budget van 290 miljoen euro voor kinderopvangtoeslag vanaf 2016 beschikbaar gesteld. Ook was er 60 miljoen uitgetrokken om te besteden aan voorschoolse voorzieningen, zodat peuters van zowel werkende als niet-werkende ouders een aantal uur per week naar de gastouderopvang kunnen.

De verhoogde kinderopvangtoeslag en de investering in voorschoolse voorzieningen voor peuters bedragen gezamenlijk zo’n 550 miljoen euro. Daarvoor had het kabinet de bezuinigingen voor 2014 al gedeeltelijk verlaagd met 100 miljoen euro. Alle beschikbare middelen bij elkaar opgeteld, resulteert dit in een totaalbedrag van maar liefst 650 miljoen euro voor de kinderopvang.

De kinderopvangtoeslagtabellen voor ouders voor 2016 zijn al aangepast op basis van het extra budget voor 2016. Ouders kunnen rekenen op een verhoging van het toeslagpercentage van ongeveer 5,8 procent. In de praktijk spaart een gemiddeld Nederlands gezin hiermee al snel zo’n 100 euro per maand uit.

Gastouderopvang heeft voordelen voor samenleving

Uit de nieuwe kabinetsinvesteringen blijkt dat de overheid de meerwaarde van kinderopvang zoals gastouderopvang absoluut erkent. De jarenlange strijd van de branche om de eerdere bezuinigingsrondes terug te draaien, heeft zijn uitwerking zeker niet gemist. Gelukkig maar, want de investeringen zijn zonder twijfel noodzakelijk.

Onderzoeken laten zien dat kinderopvang veel voordelen heeft voor de samenleving. Niet alleen voor ouders en kinderen, maar zeker ook voor de overheid. Daarnaast blijkt van de verschillende vormen kinderopvang vooral gastouderopvang bijzonder goed te scoren. Zo is in gastoudergezinnen het welbevinden van kinderen groter, de sensitiviteit van gastouders hoger en het omgevingslawaai lager.

Ondanks de voorgenomen investeringen, is de huidige financiële situatie van de sector nog altijd onzeker. Strenge bezuinigingsmaatregelen uit het verleden liggen hieraan ten grondslag. De extra budgetten kunnen de kinderopvangsector in combinatie met het economische herstel een positieve boost geven. En dat is iets dat de kwaliteit van de kinderopvang alleen maar ten goede zal komen.