Kleinschalige gastouderopvang maakt kinderen socialer

DATUM: 17 februari 2016

Het spelen in kleine groepjes onder de begeleiding van een deskundige volwassene leert kinderen belangrijke sociale basisvaardigheden. Dat concludeerden onderzoekers van de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Evora in Portugal. Gastouderopvang voldoet bij uitstek aan deze criteria en is daarmee een van de meest ideale vormen van kinderopvang.

Gastouderopvang biedt veel voordelen voor kind

Al eerder bleek uit andere onderzoeken dat gastouderopvang goed scoort in vergelijking met overige varianten van kinderopvang. Gastouders blinken met name uit door hun relatief hoge sensitiviteit en het creëren van een rustige omgeving. Dit resulteert in een hoger gevoel van welbevinden bij het kind. Volgens het nieuwe onderzoek blijken er echter ook sociale voordelen te kleven aan de keuze voor een gastouder.

Een kenmerkende doelstelling van het onderwijs is (spelenderwijs) leren. Hier is volgens de onderzoekers niets mis mee, maar het belang van vrij spelen is minstens net zo groot. Hierdoor ontwikkelen kinderen belangrijke sociale competenties waar zij later in hun leven nog veel profijt van zullen hebben.

Met name vrij spel in kleine groepjes blijkt goed voor de ontwikkeling van het kind. Een deskundig begeleider zoals een gastouder kan hierbij niet alleen meespelen, maar het spel ook sturen, verrijken en nieuwe uitdagingen verzinnen. Een goed begrip van de belevingswereld van een kind is belangrijk voor een goede interactie. Dit is iets waar gastouders gespecialiseerd in zijn.

Fysiek spel minstens zo belangrijk als leergerichte activiteiten

De onderzoekers baseren hun bevindingen op een uitgebreid onderzoek waarbij zij het spelgedrag van tientallen kinderen in kaart brachten met behulp van speciale sensoren en videobeelden. Hierdoor verzamelde het onderzoeksteam waardevolle informatie over de groepsgrootte, spelvormen en de interacties tussen de kinderen.

Al snel bleken de sociale vaardigheden van kinderen zich in rap tempo te ontwikkelen wanneer zij spelenderwijs actief waren in kleine groepjes. In een tijd waarin de vrije speltijd van kinderen steeds meer wordt vervangen door leergerichte activiteiten, zijn de bevindingen van de onderzoekers dan ook van groot belang.

Volgens psycholoog Carolien Rieffe, die meewerkte aan het onderzoek, is spelen onontbeerlijk voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Daarnaast stelt zij dat fysiek spel de sociale vaardigheden van kinderen sneller vergroot dan andere spelvormen. Een omgeving bij gastouders waar genoeg ruimte is om fysiek actief te zijn, is hierdoor ideaal.

Meer weten over het hier besproken onderzoek? Lees dan hier verder.