Kleinschalige opvang belangrijk voor jonge kind

DATUM: 7 september 2016

Vorige week schreven wij nog dat Nederlandse ouders binnen de Europese Unie het vaakst gebruik maken van kinderopvang. Maar liefst 75% van de kinderen in ons land ging in 2014 namelijk naar kinderopvang zoals voorschoolse voorzieningen of gastouderopvang. Met deze cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt Nederland koploper in Europa.

Kinderopvang in Nederland vaak parttime

Toch vallen er ook diverse kanttekeningen te plaatsen bij bovenstaande statistieken, zo merkt journaliste Eva Gabeler terecht op in een artikel in De Telegraaf. Zo hebben werkende ouders in Nederland recht op slechts 16 weken ouderschapsverlof, daar waar ouders in landen als Zweden, Duitsland en Frankrijk aanspraak kunnen maken op een volledig jaar ouderschapsverlof.

Ook betekent het feit dat 75% van de Nederlandse kinderen onder de 3 jaar gebruik maakt van kinderopvang, niet dat onze kinderen ook daadwerkelijk de meeste tijd in de opvang doorbrengen. Integendeel: meer dan 50% van de kinderen in Nederland gaat enkele dagen per week naar de opvang, terwijl dat in andere landen vaak fulltime is.

Kleinschalige gastouderopvang voorkomt stress op jonge leeftijd

Binnen de wetenschap bestaat nog geen consensus over het optimale aantal uren kinderopvang dat geschikt is voor het gemiddelde kind. Hoogleraar ontwikkelingspsychologie Carolina de Weerth is bijvoorbeeld fel tegenstander van sommige vormen van kinderopvang voor kinderen jonger dan 1 jaar.

De Weerth waarschuwt voor mogelijke ontwikkelingsproblemen door stress in de eerste paar maanden van het kinderleven. Deze stress zou met name kunnen ontstaan door het zien van veel verschillende gezichten of het horen van veel verschillende geluiden; zoals bijvoorbeeld vaak op een crèche het geval is.

Dit illustreert eens te meer het belang van kleinschalige kinderopvang zoals gastouderopvang, waar het kind in een huiselijke omgeving door één vertrouwde en deskundige gastouder wordt opgevangen. Dit is een van de redenen dat gastouderopvang een uitstekende basis legt voor de sociale ontwikkeling van het jonge kind.

Slimmere kinderen door kinderopvang

Volgens hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink worden de risico’s van stress door kinderopvang op jonge leeftijd ietwat overdreven. Wel erkent hij het belang van vaste verzorgers in het eerste levensjaar, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de ouders voor een gastouder kiezen. Een oppas aan huis of gastouder aan huis is in dit opzicht ook ideaal.

Een alternatief is volgens Fukkink om grootschalige vormen van kinderopvang kleinschaliger in te richten. Want kinderopvang biedt wel degelijk veel voordelen, zo stelt de hoogleraar. Zo worden kinderen aantoonbaar slimmer van de opvang en neemt de reken- en schrijfvaardigheid in relatief hoog tempo toe. In combinatie met de kleinschaligheid van gastouderopvang resulteert dat in misschien wel de ideale mix.