Komst kwaliteitsoordeel nog onzeker

DATUM: 25 mei 2018

Eind 2016 werd de introductie van een kwaliteitsoordeel in de kinderopvang aangekondigd. Ouders moesten daarmee snel en eenvoudig kunnen zien of een kinderopvanglocatie – zoals bijvoorbeeld een gastouder – voldoet aan de kwaliteitseisen. Voorlopig is het kwaliteitsoordeel nog altijd niet ingevoerd en de kans bestaat dat dit ook niet meer gaat gebeuren.

Betere informatie over kwaliteit opvanglocatie

Het kwaliteitsoordeel werd van oorsprong ontwikkeld op initiatief van voormalig minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het oordeel diende als aanvulling op de inspectierapporten van de GGD en moest ouders makkelijk een indruk geven van de veiligheid en kwaliteit van een kinderopvanglocatie.

In het verleden werd vooral gewerkt met risicoprofielen die voor de leek niet bijster inzichtelijk waren. De GGD kende alle opvanglocaties een eigen kleur toe (rood, oranje, geel en groen) op basis van hun zogenaamde risicoprofiel. Dit profiel beschrijft de kans dat op de betreffende locatie een overtreding plaatsvindt. Bij ouders waren deze kleurprofielen vaak niet bekend.

In-één-oogopslag vervangt kwaliteitsoordeel

De motieven voor het kwaliteitsoordeel waren dus duidelijk, maar inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is het nog altijd niet ingevoerd. Wel is er afgelopen april een andere belangrijke stap gezet; de invoering van het zogenaamde ‘In-één-oogopslag’-principe. Dit is feitelijk een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD en staat per opvanglocatie in het landelijk register kinderopvang.

Voordeel voor ouders is dat zij hiermee alsnog op een overzichtelijke manier inzicht krijgen in belangrijke constateringen van inspecteurs. Dit helpt om verschillende kinderopvanglocaties zoals gastouders met elkaar te vergelijken en uiteindelijke een succesvolle keuze te maken. Ook stimuleert het een dialoog tussen vraagouders en professionals.

Kwaliteitsoordeel waarschijnlijk van de baan

Het ‘In-één-oogopslag’-principe is ontwikkeld door GGD GHOR NL is mede het resultaat van belangrijke input van ouder- en brancheorganisaties. De huidige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, wil het principe de komende tijd doorontwikkelen om ouders in de toekomst nog beter te informeren over de kwaliteit van een opvanglocatie.

De beoogde doorontwikkeling gaat mogelijk ten koste van de komst van het kwaliteitsoordeel. Als het ‘In-één-oogopslag’-principe namelijk blijkt te voorzien in de informatiebehoefte van ouders, overweegt de staatssecretaris de ontwikkeling van het kwaliteitsoordeel definitief te annuleren. Vooralsnog is het in elk geval op de lange baan geschoven.