Kwalificatie-eisen bemiddelingsmedewerkers: wat moet ik weten?

DATUM: 7 mei 2019

In de wet zijn geen kwalificatie-eisen voor bemiddelingsmedewerkers opgenomen, maar in de CAO Kinderopvang wél. Dit leidt tot veel verwarring; moeten bemiddelingsmedewerkers van een gastouderbureau nu wel of niet pedagogisch geschoold zijn? Het antwoord op deze vraag hangt af van de  situatie, maar bij Gastouderbureau Snoesje nemen we het zekere voor het onzekere: al onze bemiddelingsmedewerkers hebben minimaal een pedagogische opleiding op HBO-niveau en worden daarnaast periodiek bijgeschoold.

Welke medewerkers vallen onder de CAO Kinderopvang?

Alle bemiddelingsmedewerkers die in loondienst voor een gastouderbureau werken, vallen onder de CAO Kinderopvang. Dit betekent dat zij aantoonbaar pedagogisch geschoold moeten zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) spreekt in dit kader zelfs van een bindende eis.

Voor houders van een gastouderbureau geldt andere regelgeving. Zij vallen namelijk niet onder de CAO Kinderopvang, maar moeten in bijna alle GGD-regio’s wél aantoonbaar pedagogisch geschoold zijn. Hiervoor heeft het KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) de ‘Branche-erkende Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers’ ontwikkeld.

In een situatie waarin de houder de enige bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau is, valt deze niet onder de CAO Kinderopvang. Een bemiddelingsmedewerker is namelijk geen gereglementeerd beroep, zoals pedagogisch medewerker dat bijvoorbeeld wel is.

In hoeverre wordt er getoetst op de kwalificatie-eisen?

Veel gastouderbureaus doen hun best om aan de kwalificatie-eisen te voldoen en helpen bemiddelingsmedewerkers om de benodigde certificaten te behalen. Toch blijken GGD-inspecteurs vaak niet op de hoogte te zijn van het bestaan van een certificaat als de ‘Branche-erkende Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers’.

Dat leidt tot teleurstelling onder gastouderbureaus, want hoe belangrijk is deze kwalificatie-eis nu als er niet eens op getoetst wordt? Het KNGO vindt dat deze situatie moet veranderen en gaat het bestaan van de eis dit jaar actief onder de aandacht brengen van inspecteurs in samenwerking met GGD/GHOR.

Voldoen de medewerkers van Gastouderbureau Snoesje aan de kwalificatie-eisen?

Gastouderbureau Snoesje erkent het belang van een goede scholing van medewerkers. Daarom beschikken al onze bemiddelingsmedewerkers over een pedagogische opleiding op HBO-niveau. Daarnaast ontvangen ze periodiek bijscholing, zoals ook nu het geval is.

Alle bemiddelingsmedewerkers van ons gastouderbureau volgen op dit moment namelijk de HBO-training Pedagogisch Beleidsmedewerker en Coach (module 1 en 2). Deze praktijkgerichte opleiding leert de deelnemers alles over coaching in de praktijk en over pedagogiek gericht op kinderen van 0 tot 13 jaar. Zo zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van onze dienstverlening hoog blijft.