Kwaliteitseisen gastouderopvang aangepast

DATUM: 21 december 2016

Onlangs schreven wij al hoe de kinderopvang in de afgelopen jaren steeds veiliger is geworden. Dat is onder meer het gevolg van de implementatie van de aanbevelingen van de commissie Gunning, die de kwaliteitseisen in de kinderopvang flink heeft aangescherpt. Gastouderopvang maakte 5 jaar geleden echter nog geen deel uit van de aanbevelingen van de commissie.

In het recente onderzoek van PricewaterhouseCoopers, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt gastouderopvang echter wél meegenomen in de aanbevelingen. De onderzoekers nemen in hun overwegingen mee dat er bij individueel opererende gastouders minder sprake is van toezicht dan bij sommige kinderopvanglocaties.

Speciaal plan van aanpak gastouderopvang

Minister Asscher heeft inmiddels al gereageerd op het onderzoek van PricewaterhouseCoopers en noemt het terecht dat gastouderopvang aan dezelfde strenge kwaliteitseisen moet voldoen als andere vormen van kinderopvang. Ook laat hij weten dat er al een aantal stappen zijn gezet om de kwaliteit van gastouderopvang te verbeteren.

Als aanvulling op de eerder ondernomen stappen heeft de minister een speciaal plan van aanpak gepresenteerd. Hierin erkent hij de voordelen van gastouderopvang als geen ander, maar gaat hij ook in op het beperken van fraudemogelijkheden, het inzetten van publieke middelen en het verhogen van de kwaliteit.

Centrale rol voor gastouderbureau

In de visie van Asscher is in deze aanpak een centrale rol weggelegd voor gastouderbureaus. De afgelopen periode heeft de minister diverse gesprekken gevoerd met vooraanstaande branchepartijen, waaruit naar voren kwam dat de kwaliteitseisen van de reguliere kinderopvang waar mogelijk gelijkgetrokken moeten worden met de eisen die geleden voor gastouders.

Volgens de minister kan gastouderopvang zeker niet als kwalitatief minderwaardig worden beschouwd ten opzichte van andere vormen van kinderopvang. Wel constateren onderzoekers dat bij sommige gastouderbureaus zowel het toezicht als de begeleiding verbeterd kan worden.

Want hoewel een bureau zoals Gastouderbureau Snoesje veel aandacht besteedt aan aspecten als toezicht en begeleiding, is dit niet bij alle gastouderbureaus het geval. Minister Asscher wil de kwaliteit van verschillende gastoudervoorzieningen daarom gelijktrekken met de volgende beleidsmaatregelen:

  • Het gastouderbureau moet meer verantwoordelijkheid krijgen bij het handhaven van kwaliteit
  • Het systeem van permanente educatie moet wellicht ook voor gastouders worden ingevoerd
  • Het toezicht op gastouderopvang locaties moet efficiënter en effectiever
  • De familiaire gastouderopvang moet wellicht verder worden ingeperkt
  • Er moet wellicht een specifiek beleid komen voor gastouders zoals een gezondheids- en veiligheidsbeleid

Volgende maand wil de minister overleggen hoe er aan deze wensen invulling gegeven kan worden binnen de bestaande financiële speelruimte. Rond de zomer zal er meer duidelijkheid volgen over de te implementeren maatregelen.