Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang verschijnt binnenkort

DATUM: 9 februari 2018

Het gaat voorspoedig met de professionaliseringsslag binnen de gastouderopvang. Nadat wij vorige week al berichtten over de opname van de sector in de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), wordt binnenkort de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang gelanceerd. Voor gastouders, die veelal zonder collega’s in de nabijheid opereren, is dit het ideale instrument om te reflecteren op het eigen pedagogisch handelen.

Grote vraag gastouders naar verdere professionalisering

Een van de auteurs van de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang is Mirjam Gevers Deynoot – Schaub. Zij werkt als onderzoeker aan het Kohnstamm instituut, dat zich richt op onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp. In haar werk bespeurde zij de afgelopen jaren een grote roep vanuit de gastouderopvang om een meer professionele monitoring van kwaliteit.

Het stimuleerde haar om de aanzet te geven tot de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang, een equivalent van de kwaliteitsinstrumenten voor de bso en kinderdagverblijven dat voorheen nog niet bestond. Eigenlijk vreemd, want met meer dan 50.000 kinderen die elk kwartaal naar een gastouder gaan, betreft het een serieuze sector die de beste kwaliteitsmonitoring verdient.

Verschillende tools voor kwaliteitsevaluatie

De Kwaliteitsmonitor geeft gastouders drie bruikbare tools om de pedagogische kwaliteit van hun eigen dienstverlening te analyseren. Allereerst is er een observatielijst, die helpt om de opvangomgeving in kaart te brengen en eventuele gevaarlijke of ontbrekende elementen te signaleren. Het gaat hier niet alleen om een kindvriendelijke inrichting (bijvoorbeeld bij opvang aan huis), maar ook om een relevant activiteitenaanbod.

Daarnaast is er een tool voor interactievaardigheden. Met behulp van zes instructievideo’s krijgen gastouders uitleg over de optimale manier van communiceren in verschillende situaties. Tot slot is er een analysetool voor de structurele kwaliteit, die aspecten zoals de groepsstabiliteit overzichtelijk in kaart brengt in de vorm van een schema.

Gastouders stimuleren om de kwaliteitsmonitor te gebruiken

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers in de dagopvang en buitenschoolse opvang veel hebben aan vergelijkbare kwaliteits- en evaluatie-instrumenten. De komst van de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang is dan ook goed nieuws voor gastouders, maar de vraag is of zij het instrument allemaal vanaf het eerste moment omarmen.

Het kost tijd om ergens aan te wennen en daarom komt er een speciale stuurgroep die zich richt op de implementatie van de kwaliteitsmonitor in de gastouderopvangbranche. Ook van gastouderbureaus wordt verwacht dat zij gastouders in dit kader actief stimuleren. Meer weten als gastouder over de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang? Klik hier voor meer informatie over de aanschaf.