Leges gastouders hoger in 2017

DATUM: 20 januari 2017

Sommige Nederlandse gemeenten brengen leges in rekening wanneer een aanvraag wordt ingediend voor het gastouderschap. Ook het werk van de gemeente en GGD kost immers geldt, zo luidt de redenering. Des te vreemder is het dat lang niet alle gemeenten leges hanteren. Toch stegen de gemiddelde leges voor gastouders in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor.

Hoge bedragen schrikken gastouders af

Leges vormen in sommige gevallen een flinke drempel om als gastouder aan de slag te gaan. Vianen hanteert in 2017 de hoogste leges met een bedrag van maar liefst 872 euro. Volgens gastouderbureaus in het hele land is deze ontwikkeling een zorgelijke. Want de exploitatie van een gastouderopvang wordt op deze manier alleen maar duurder.

Dat is een probleem, want vraagouders zijn nu soms al zeer beperkt in hun keuze. Gastouders onderscheiden zich met flexibele openingstijden en zijn hierdoor soms de enige beschikbare opvang voor ouders met variabele werktijden. Sommige gezinnen zijn dan ook echt afhankelijk van gastouderopvang.

Maar ook wanneer dit niet het geval is, krijgt gastouderopvang van veel ouders de voorkeur. Vele tienduizenden kinderen gaan wekelijks naar een gastouder, niet in het minst vanwege voordelen als huiselijkheid, kleinschaligheid en een optimale sociale ontwikkeling. Doordat de steeds hogere leges nieuwe gastouders afschrikken, hebben vraagouders straks minder keuze.

Leges bij zowel inschrijving als wijziging van situatie

Organisaties in de gastouderbranche proberen deze tendens een halt toe te roepen en hebben al verschillende bezwaarschriften ingediend. Dit met wisselend succes, want in zijn algemeenheid stijgen leges nog altijd.

Dat is een probleem, want leges worden niet alleen in rekening gebracht bij een inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ook bij veranderingen zoals in de hoeveelheid kindplaatsen of bij een verhuizing worden soms hoge bedragen gerekend.

Dubieus, want gemeenten ontvangen vanuit het Gemeentefonds al budget voor kinderopvanggerelateerde uitgaven. Ook het bijhouden van het LRKP valt hieronder. Sommige gemeenten claimen dat dit budget niet voldoende is, maar toch zijn er ook gemeenten die geen leges heffen.

Andere situatie voor kinderopvangorganisaties

Ook in de kinderopvang moeten organisaties leges ophoesten. Maar daar waar het om relatief grote bedragen gaat voor gastouders, hebben deze grote organisaties er vaak weinig moeite mee. Kleinere kinderopvangorganisaties en eenpitters vormen natuurlijk een uitzondering op deze regel.

Vanuit de branche klinkt er nog wel een tip voor aspirerend gastouders en gastouderbureaus. Het is namelijk verstandig om de aanvraag tot exploitatie van een gastouderopvangvoorziening pas in te dienen als er reeds contact met ouders is gelegd. Zo krijgen zowel het gastouderbureau als de gemeente niet met onnodig werk of kosten te maken.

Wil je weten of in jouw gemeente leges in rekening worden gebracht? neem dan contact met ons op.