Leges registratie gastouderschap dalen

DATUM: 13 december 2017

In januari van dit jaar was er ophef rondom de leges die sommige gemeenten in rekening brengen voor startende gastouders. Na een jarenlange stijging waren deze kosten in sommige gemeenten dusdanig hoog geworden, dat ze een serieuze drempel vormden voor het aanvragen van het gastouderschap. Bijna een jaar later is er positief nieuws te melden, want de leges laten inmiddels weer een dalende trend zien.

Leges voor gastouders steeds hoger in 2016

Hoewel dit thema pas sinds begin 2017 echt veelbesproken is, vormden stijgende leges al langer een bron van zorg voor aspirerende gastouders. Hoewel deze kosten gemiddeld steeds hoger stegen, vormden slechts 4 gemeenten in 2016 een uitzondering op deze regel. Zo zakte Lansingerland van 693 naar 463 euro en Ermelo van 580 naar 290 euro.

Nog groter was de daling bij Hardinxveld Giessendam van 510 naar 150 euro. Bodegraven spande de kroon met een verlaging van maar liefst 600 euro naar slechts 15 euro. Helaas waren er in 2016 nog tal van andere gemeenten die leges van vele honderden euro’s bleven hanteren. Gelukkig is er inmiddels een kentering in die trend te bespeuren.

Leges dalen of verdwijnen in 2017

Een van de gemeenten die op veel kritiek kon rekenen vanwege torenhoge leges, was Vianen. Deze gemeente rekende maar liefst 872 euro voor aanvraag van het gastouderschap, maar besloot dit beleid nog dit jaar terug te draaien; de leges zijn nu zelfs geheel afgeschaft. Goed voorbeeld doet volgen en ook de gemeente Son en Breugel heeft de leges verlaagd van 513 euro naar 0 euro.

De ontwikkeling van dalende of verdwijnende leges is een opluchting voor nieuwe gastouders, die vaak aanhikken tegen het betalen van deze kosten. Niet elke gastouder beschikt bij aanvang van het gastouderschap immers over voldoende startkapitaal om zo’n dure registratie te betalen. Sommigen besloten het gastouderschap hierdoor zelfs op de lange baan te schuiven.

Goed nieuws voor gastouders en vraagouders

Het afgelopen jaar heeft met name Platform Gastouderopvang een sterke lobby gevoerd om leges voor de registratie van gastouders af te schaffen. Die inspanning lijkt nu na een klein jaar zijn vruchten af te werpen en de hoop van velen is dat deze ontwikkeling zich in 2018 doorzet. Dat is niet alleen goed nieuws voor aspirerende gastouders, maar ook voor vraagouders.

In sommige gemeenten zijn vraagouders namelijk beperkt in hun keuze voor een gastouder. Zeker ouders met flexibele werktijden zijn vaak afhankelijk van gastouderopvang, omdat andere vormen van kinderopvang minder flexibiliteit in de opvanguren bieden. Nu de leges dalen, daalt ook de drempel voor nieuwe gastouders om zich te registreren. En dat is goed voor alle partijen!