Leges voor gastouders nog altijd onder vuur

DATUM: 5 september 2018

Gemeentelijke leges voor het doorvoeren van administratieve wijzigingen zijn al geruime tijd een veelbesproken onderwerp in de gastouderopvangbranche. De torenhoge heffingen die sommige gemeenten rekenen zijn menig gastouder een doorn in het oog. Inmiddels is er gelukkig – al is het gestaag – sprake van een dalende trend.

Waarom heffen gemeenten leges?

De heffing van leges vormt voor Nederlandse gemeenten een interessante inkomstenbron. Met name in tijden van bezuinigingen neemt het aantal van dit soort gemeentelijke heffingen toe. In 2015 berichtten wij bijvoorbeeld nog over een bezuinigingsvoorstel in de Gemeente Hengelo: het zou gastouders dan € 741 kosten om een opvanglocatie te registreren in het Landelijk Register Kinderopvang.

Het was een goed voorbeeld van de manier waarop gemeentelijke leges in deze periode alsmaar stegen. Begin 2017 bleken de gemiddelde leges voor gastouders in Nederland wederom hoger dan het jaar ervoor. Aan het eind van datzelfde jaar werd gelukkig eindelijk een dalende trend ingezet.

Waarom dalen de leges voor gastouders nu?

De recente daling van leges is het resultaat van hevige protesten van gastouders en de inspanningen van brancheorganisaties zoals Platform Gastouderopvang. De organisatie schrijft gemeenten met hoge leges al jarenlang aan en doet dat in sommige gevallen niet zonder succes. Onlangs nog heeft de gemeente Sittard-Geleen bijvoorbeeld besloten om af te zien van de mutatie-leges van € 200.

Dit zal gastouders in deze gemeente tevreden stemmen. Dit was namelijk het hoogste bedrag dat een Nederlandse gemeente in rekening bracht voor het doorvoeren van een simpele administratieve wijziging (denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van het gastouderbureau waar de gastouder voor werkt). Geeft een gastouder niets door om deze hoge kosten te vermijden? Dan riskeert zij een boete.

Het afschrikwekkende effect van hoge leges

Hoge leges hebben een afschrikwekkend effect in de gastouderopvang. Ze verhinderen gastouders om wijzigingen door te geven en maken het soms onmogelijke voor potentiële gastouders om een eigen opvanglocatie te registreren. In 2012 liet toenmalig minister Henk Kamp al weten dat dit gemeentelijke beleid kan leiden tot vervuiling van het Landelijk Register Kinderopvang.

De gemeente Sittard-Geleen geeft nu het goede voorbeeld en stopt helemaal met het heffen van mutatie-leges. De registratie-leges blijven wel in stand en zijn zelfs verhoogd van € 150 naar € 300. Dat is tegen het zere been van Platform Gastouderopvang. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in gemeenten met registratie-leges maar liefst een kwart minder gastouders staat ingeschreven. Het platform blijft zich dan ook sterk maken voor zijn campagne tegen de heffing van leges.