Maakt de Stint een comeback?

DATUM: 7 november 2018

Ongeveer een week geleden diende de rechtszaak die door gastouderopvang Het Kinderstraatje in Almere was aangespannen tegen minister Van Nieuwenhuizen. Al sinds 2 oktober zijn Stints namelijk niet meer toegestaan op de openbare weg en dat blijft vooralsnog zo: de rechtbank heeft de minister namelijk in het gelijk gesteld. Maar toch lijkt een comeback voor de Stint niet ondenkbaar…

Stint-verbod stelt kinderopvang voor problemen

Nu het Stint-verbod gehandhaafd blijft, is het tijd om te kijken naar oplossingen voor de kinderopvangsector. Gastouderopvang Het Kinderstraatje is namelijk niet de enige opvangfaciliteit die getroffen wordt door het verbod. Vele gastouders en kinderdagverblijven gebruiken de Stint als betaalbaar middel om kinderen te vervoeren.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu aangekondigd dat ze volgende week in gesprek gaat met afgevaardigden van de kinderopvangsector. Doel is het vinden van een oplossing voor de problemen die kinderopvangorganisaties ervaren nu ze geen gebruik meer kunnen maken van de Stint. De minister wil vanuit de overheid graag een helpende hand bieden.

Onderzoek naar veiligheid van de Stint loopt nog

Ondanks het vooralsnog gehandhaafde verbod op Stints, is het geen uitgemaakte zaak dat het vervoersmiddel werkelijk onveilig is. Aanvullend onderzoek is vereist om een afgewogen oordeel te vellen, maar naar verwachting is dit onderzoek pas aan het einde van het jaar afgerond. Omdat dit kinderopvangorganisaties te lang duurt, probeert de minister het proces nu te versnellen.

Op 16 november komen TNO en technische experts bijeen om te overleggen over snellere manieren om het onderzoek te voltooien. Ook vertegenwoordigers van de kinderopvang en Stint zijn volgens de minister bij het gesprek aanwezig, zodat zij samen met de technisch specialisten kunnen beoordelen of en hoe een eventuele herinvoering van de Stint tot de mogelijkheden behoort.

Eventuele rentree Stint zeker niet uitgesloten

Minister van Nieuwenhuizen laat desgevraagd namelijk weten dat zij een terugkeer van de Stint op de openbare weg in de toekomst zeker niet uitsluit. Belangrijk is dan wel dat aanvullend onderzoek alle twijfels over de veiligheid wegneemt – iets wat nu nog niet het geval is. Zolang er ruimte voor twijfel blijft bestaan, neemt de minister het zekere voor het onzekere.

Ook in de wetgeving zal een en ander aangepast moeten worden als de Stint zijn rentree wil maken in het verkeer. In het verleden viel de Stint wettelijk gezien namelijk onder een regeling voor de Segway – een enigszins vergelijkbaar, maar toch heel ander voertuig. Voordat de Stint weer te bewonderen is in het Nederlandse straatbeeld, zijn er dus nog diverse obstakels te overwinnen.