Maximale uurprijs blijft stijgen

DATUM: 14 juni 2022

Enkele weken geleden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Ontwerpbesluit Wijziging Kinderopvangtoeslag naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Vermeldenswaardige punten in de brief zijn onder meer het vervallen van de KGU en een recordverhoging van de maximale uurprijzen voor kinderopvangtoeslag.

Maximale uurprijs naar recordniveau

De verhoging van de kinderopvangtoeslagtarieven werd door experts al eerder voorspeld en is nu bevestigd in dit ontwerpbesluit. Indien het besluit doorgang vindt in de Kamer, zullen de maximale uurprijzen vanaf 1 januari 2023 veranderen en tot recordhoogte stijgen.

Uit het besluit blijkt dat het maximum uurtarief voor de reguliere dagopvang € 8,97 zal bedragen. Het uurtarief voor de BSO komt op € 7,72 uit en dat voor de gastouderopvang op € 6,73. Hiermee zet de overheid de trend van stijgende huurprijzen over de afgelopen jaren voort.

Goed om te weten is daarnaast dat voor het berekeningsjaar 2023 de uurprijzen met respectievelijk 3,22% (gastouderopvang) en 5,58% (reguliere dagopvang en BSO) worden geïndexeerd. De relatief hoge indexatie is het gevolg van inflatie door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne.

Kleinere kans op navorderingen

Het Ontwerpbesluit Wijziging Kinderopvangtoeslag presenteert echter nog meer noemenswaardige feiten. Zo komt naar voren dat de alom bekritiseerde Koppeling Gewerkte Uren (KGU) vanaf 1 januari 2023 komt te vervallen. In de nieuwe situatie hebben werkende ouders jaarlijks recht op kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren kinderopvang per kalendermaand.

Het aantal uren per kalendermaand wordt in dit geval vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de ouders werken. De nieuwe constructie werkt eenvoudiger dan de KGU en verkleint de kans op grote navorderingen voor ouders. Wel bestaat er nog steeds een risico op terugvorderingen vanwege afwijkend inkomen, afwijkende urenafname of het niet voldoen aan de arbeidseis.

Bekostigen van intensiever toezicht

Het verlagen van de maximum uurprijs voor de gastouderopvang is volgens SZW nodig om de intensivering van toezicht en handhaving te financieren. Want hoewel de kwaliteit van de gastouderopvang gemiddeld een ruime voldoende scoort en op hetzelfde niveau ligt als die van de dagopvang, zijn de uitschieters zowel naar boven als beneden groter.

Het kabinet de uitschieters naar beneden af te vlakken door het toezicht op te schroeven en jaarlijks minstens 50% van de gastouders te controleren. Hoewel dit relatief minder presterende gastouders eerder aan het licht zal brengen, betekent dit voor de andere gastouders meer regelgeving. Stichting Nysa trok recent al aan de bel over het veranderde toezicht in de gastouderopvang.