Mogelijk opheldering over ondernemerschap gastouders

DATUM: 17 maart 2017

De onrust in de gastouderbranche over de recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden duurt voort. Het gerechtshof oordeelde negatief over het ondernemerschap van een gastouder, die afstand moet doen van al haar ondernemersvoordelen bij de Belastingdienst. Sindsdien vrezen andere gastouders dat de uitspraak maatgevend zal zijn voor hun eigen situatie.

Ondernemerschap gastouders soms in twijfel getrokkenn

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden baseerde zich bij de rechtszaak op drie kernpunten om het ondernemerschap van de gastouder te beoordelen: de mate van zelfstandigheid, de mate van risico en de mate waarin haar gehanteerde uurtarief marktconform is. Dit zijn alle drie zaken die in het algemeen kenmerkend zijn voor een ondernemer.

Het gerechtshof beoordeelde de samenwerking van de gastouder met haar gastouderbureau als zeer intensief. Hierdoor was zij onvoldoende zelfstandig, liep ze relatief weinig risico en nam ze genoegen met een uurtarief behoorlijk onder het gemiddelde. De conclusie van de rechter was dan ook helder: deze gastouder is geen ondernemer.

Elke gastouder apart beoordeeld

Sinds de uitspraak is echter onduidelijk waar de grens precies ligt. Samenwerking met een gastouderbureau lijkt de zelfstandigheid en het risico van een gastouder in eerste instantie immers te verkleinen, maar dat betekent natuurlijk niet dat alle gastouders die via een gastouderbureau werken geen aanspraak meer kunnen maken op het ondernemerschap.

Dat is ook allerminst het geval, zo laat de Belastingdienst nu weten bij monde van de landelijk vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting. De afgelopen dagen voerde hij intensieve gesprekken met diverse brancheorganisaties zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang, Platform Gastouderopvang en de VGOB.

De boodschap is hoopvol: elke gastouder wordt op zijn eigen merites beoordeeld. De uitspraak van de rechter verandert daar volgens de Belastingdienst niets aan. Intern is deze visie ook gecommuniceerd richting de belastinginspecteurs, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.

Om nog meer duidelijkheid te creëren, overwegen de eerder genoemde branchepartijen een nieuwe rechtbankprocedure te starten. Als deze doorgang vindt, zal een geschikte gastouder als casus voor de rechtszaak worden gebruikt. Het doel is om op de langere termijn meer opheldering te creëren voor zowel gastouders als belastinginspecteurs.

Meer weten over ondernemerschap?

Wil jij als gastouder weten of je voor de Belastingdienst ondernemer bent? Klik hier om het te controleren.

Ziet jouw belastinginspecteur je niet als ondernemer? Neem dan contact met ons op.