Nederlanders gebruiken het vaakst kinderopvang in Europa

DATUM: 31 augustus 2016

Nederlandse ouders maken binnen de Europese Unie het vaakst gebruik van kinderopvang. Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Europees statistisch bureau Eurostat. Ondanks de hoge frequentie van kinderopvang in ons land, ligt het totale aantal uren relatief laag ten opzichte van andere Europese landen.

Toegankelijkheid van kinderopvang bepalend voor gebruik

Tussen de verschillende landen in de Europese Unie bestaan er grote verschillen in het gebruik van kinderopvang. Alleen afgemeten in uren is het gebruik van kinderopvang in diverse Europese landen aanzienlijk groter dan in Nederland, maar ook zijn er landen (voornamelijk afkomstig uit Oost-Europa) waar het gebruik van kinderopvang een stuk minder is. Er lijkt een sterk verband te zijn tussen de toegankelijkheid van kinderopvang in een land en het gebruik ervan.

Nederlandse ouders kiezen het vaakst voor kinderopvang voor kinderen die jonger zijn dan 3 jaar. Dit heeft mede te maken met ouderschapsverlofregelingen die in andere landen gunstiger zijn dan in Nederland, waardoor werkende ouders bijna genoodzaakt zijn gebruik te maken van kinderopvang. Ook speelt de sterke infrastructuur van voorschoolse voorzieningen in ons land een belangrijke rol.

Gastouderopvang populair bij kinderen onder 3 jaar

Daar waar het voorschoolse domein in andere landen gekenmerkt wordt door versnippering of een gebrek aan infrastructuur, zijn kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vrijwel overal in Nederland beschikbaar. Dankzij de harmonisatie van deze voorschoolse voorzieningen wordt dit alleen nog maar verder verbeterd.

Ook andere vormen van kinderopvang zoals gastouderopvang spelen in Nederland een voorname rol. Juist bij kinderen onder de 3 jaar kiezen veel ouders voor een gastouder, omdat deze een vertrouwde en huiselijke omgeving kan bieden waarin de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. De meeste ouders kiezen hierbij voor een gastouderbureau om zich te verzekeren van professionele opvang.

Vertrouwde en huiselijke omgeving geniet voorkeur van ouders

Ook Scandinavische landen scoren hoog op het gebied van gebruik van kinderopvang. Zo maakt maar liefst 70 procent van de jonge kinderen in Denemarken gebruik van formele kinderopvang zoals dagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. Ook in Noorwegen en Zweden gaat meer dan de helft van de kinderen naar een formele vorm van kinderopvang.

Dit komt onder andere door een groot aantal werkende moeders, waarvan het grootste deel ook nog eens een fulltime baan heeft. Net als in Nederland speelt ook de uitstekende toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen een belangrijke rol. Een gebrek hieraan is waarschijnlijk de reden dat het gebruik van kinderopvang in Oost-Europese landen zo laag is.

Een opvallend detail in de cijfers van het CBS is het relatief hoge gebruik van niet-formele wijzen van kinderopvang in Nederland (zoals opvang door kennissen, grootouders of andere familieleden). Ouders blijken grote waarde te hechten aan een vertrouwde en huiselijke omgeving voor hun kind en dit verklaart waarschijnlijk ook de grote populariteit van gastouderopvang in ons land.