Nieuw systeem kinderopvangtoeslag vanaf 2018

DATUM: 20 juli 2015

Het systeem rond de betaling van kinderopvang gaat in 2018 veranderen. Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt hoe dit nieuwe systeem van ‘directe financiering’ in zijn werk gaat. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt de organisatie die de financiële afhandeling op zich gaat nemen en alle betalingen lopen vanaf 1 januari 2018 via deze organisatie. In een factsheet voor ouders heeft het ministerie inzichtelijk gemaakt hoe de uitwerking van de betalingen gaat plaatsvinden vanaf 1 januari 2018.

Facturatie en betalingsverkeer vanaf 2018

Kinderopvangondernemers, waaronder kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus, ontvangen vanuit DUO zowel de overheidsbijdrage als de eigen bijdrage van ouders. De betalingen gaan via een ‘digitale portemonnee’. De kinderopvangorganisatie stuurt maandelijks een factuur naar deze portemonnee. Vervolgens betaalt de ouder zijn eigen bijdrage en vult de overheid deze direct aan met de overheidsbijdrage (voorheen: de kinderopvangtoeslag). De overheid maakt het hele bedrag in één keer over naar de kinderopvangorganisatie. In het geval van gastouderopvang zal vervolgens het gastouderbureau, zoals nu ook gebruikelijk is, direct ook de gastouder uitbetalen.

Ouders krijgen in het nieuwe systeem geen voorschotten meer uitbetaald op hun eigen bankrekening, maar betalen alleen de netto kosten (hun ouderbijdrage) voor de kinderopvang. Dit gebeurt zoveel mogelijk automatisch. Via de digitale portemonnee hebben ouders en kinderopvangondernemers inzicht in de facturen. Via het Gastouderportaal van Snoesje zal ook de gastouder dit hele traject nauwkeurig kunnen volgen.

Gegevensuitwisseling

Wanneer een ouder een contract met de kinderopvangorganisatie afsluit, geeft deze (in geval van gastouderopvang: het gastouderbureau) de contractgegevens door aan DUO. Dit gebeurt zoveel mogelijk via geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Wanneer er iets wijzigt in het contract, bijvoorbeeld de uurprijs, moet dit ook worden doorgegeven aan DUO. De maandelijkse factuur die wordt verstuurd, vermeldt het aantal uren dat de ouder heeft afgenomen. Als het gaat om een flexibel of wisselend aantal uren, kan dit worden verwerkt in de factuur.

Op dit moment worden de systemen door de softwareleverancier voorbereid op de nieuwe eisen die hieraan worden gesteld vanaf 1 januari 2018. Wij zullen u de komende periode op de hoogte houden van ontwikkelingen ten aanzien van dit nieuwe systeem van financiering binnen de kinderopvang.

Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van dit nieuwsbericht? Neem dan even contact met ons op.