Nieuwe app voor mishandeling in kinderopvang

DATUM: 25 januari 2019

Het signaleren van kindermishandeling is als gastouder of kinderopvangprofessional niet altijd vanzelfsprekend. Daarom presenteerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport medio vorig jaar de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Inmiddels is er nu ook een app beschikbaar om het toepassen van deze code voor professionals makkelijker te maken.

Nieuwe app voor terugdringen kindermishandeling

De nieuwe app draagt de toepasselijke naam Meldcode Kindermishandeling en is ontwikkeld door de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland.

Doel van de branchepartijen is het terugdringen van kindermishandeling, een onderschat probleem waar in Nederland jaarlijks nog altijd zo’n 120.000 kinderen mee worden geconfronteerd. Per schoolklas is er gemiddeld één kind slachtoffer van mishandeling door ouders of verzorgers. Vertaald naar de gastouderopvang betekent dit dat één op de zoveel gastouders opvang biedt aan een mishandeld kind. Dat kan bijvoorbeeld thuisopvang zijn, maar ook opvang op eigen locatie.

Het nieuwe afwegingskader gebruiken als gastouder

Kortom: kinderopvangprofessionals zoals gastouders komen in de praktijk regelmatig in aanraking met mishandelde kinderen. Vanuit hun verzorgende rol kunnen ze veel betekenen voor een kind dat in angst en onzekerheid leeft.

In de app is daarom ook het nieuwe afwegingskader opgenomen, waarvan het gebruik per 1 januari 2019 verplicht is. Dit onderdeel in de app bestaat uit vijf afwegingsvragen die de gastouder op pedagogisch medewerker met ‘ja’ of ‘nee’ kan beantwoorden. Vervolgens volgt het antwoord op twee belangrijke afwegingen:

  • Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  • Is hulp bieden (ook) mogelijk?

Hoe werkt de app Meldcode Kindermishandeling precies?

Naast het toepassen van het nieuwe afwegingskader, biedt de app ook mogelijkheden om stappen uit het protocol Kindermishandeling en Grensoverschrijdend Gedrag te doorlopen.

Dit maakt het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor opvangprofessionals zoals gastouders een stuk eenvoudiger, omdat zij alleen de stappen uit de code krijgen te zien die in een specifieke situatie relevant zijn.

Bij het doorlopen van elke stap in de Meldcode is het opvragen van een extra toelichting mogelijk. Een voortgangsbalk laat zien hoeveel procent van de stappen de gastouder reeds heeft doorlopen.

Downloaden van de app Meldcode Kindermishandeling is mogelijk in de Play Store (Android) en App Store (iOS).