Nieuwe brochures voor gastouders van vluchtelingenkinderen

DATUM: 11 februari 2019

Veel gastouders komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders. Een unieke doelgroep, maar ook een die specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Want hoe ga je alleen al om met zaken als taal- en cultuurverschillen? Het Consortium Vluchtelingenpeuters heeft er in samenwerking met het Kinderopvangfonds 4 brochures over geschreven.

Taal- en cultuurverschillen overbruggen als gastouder

Geen enkel gevlucht gezin is hetzelfde. Sommige families vluchten met zijn allen naar Nederland, terwijl bij andere gezinnen een aantal familieleden later komt voor gezinshereniging. Ook zijn er gezinnen waarvan de kinderen in Nederland worden geboren, nadat de ouders eerder al hiernaartoe zijn gevlucht.

De grote diversiteit in vluchtelingengezinnen zorgt voor een complexe doelgroep met sterk wisselende behoeften. Natuurlijk zijn er wel een aantal overeenkomsten, waarbij met name het taalverschil het meest in het oog springt. Want daar waar communicatie tussen gastouders en ouders van groot belang is, verloopt deze door het taalverschil en analfabetisme vaak stroef.

Betere communicatie en wederzijds begrip

Maar er zijn nog meer verschillen ten opzichte van Nederlandse ouders waarmee gastouders rekening moeten houden. Zo zijn de culturele gebruiken in het land van herkomst van de gevluchte ouders vaak anders, waardoor zij een andere visie op ontwikkeling en opvoeding van het kind hebben. Ook kunnen kinderen getraumatiseerd zijn door (bijvoorbeeld) oorlogservaringen.

Voor gastouders is het cruciaal dat zij deze taal- en cultuurverschillen weten te overbruggen. Niet alleen om beter met ouders en kind te communiceren, maar ook om hen op hun gemak te stellen als ze tijdens opvanguren worden gescheiden en eventuele trauma’s of ontwikkelingsstoornissen bij het kind te achterhalen.

Informatie voor gastouders van vluchtelingenkinderen

Het Consortium Vluchtelingenpeuters (een samenwerkingsverband van Sociaal Werk Nederland, Pharos, het NJi en Sardes) heeft met het Kinderopvangfonds 4 brochures geschreven voor gastouders en kinderopvangorganisaties die opvang bieden aan jonge vluchtelingenkinderen:

De brochures staan boordevol handige tips, praktische voorbeelden en relevante achtergrondinformatie. Ben jij gastouder die opvang biedt aan een vluchtelingenkind of wil jij je alvast voorbereiden voor als dit in de toekomst gaat gebeuren? Dan adviseren wij je deze waardevolle brochures zeker te downloaden.