Nieuwe CAO Kinderopvang algemeen verbindend

DATUM: 22 juli 2016

Op 16 juli jongstleden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO Kinderopvang voor de jaargang 2016 – 2017 algemeen verbindend verklaard. Een dag eerder werd de nieuwe CAO al gepubliceerd in de Staatsbladcourant: nummer 31887/ UAW Nr. 11774.

Duidelijke afspraken arbeidsvoorwaarden

In de CAO Kinderopvang 2016 – 2017 zijn duidelijke afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de totale branche. Het gaat hierbij onder meer om voorwaarden met betrekking tot zaken als werktijden, loon, toeslagen, proeftijd, betaling van overuren, pensioen en opzegtermijn.

Eerlijk speelveld voor alle partijen in kinderopvang

Alle ondernemers in de kinderopvangsector zijn verplicht zich aan de CAO te houden. Op deze manier probeert de overheid een eerlijk speelveld te creëren voor alle partijen die in de kinderopvang actief zijn. Denk hierbij onder andere aan gastouderbureaus, maar ook aan kinderdagverblijven en voorschoolse voorzieningen.

Salarisstijging binnen looptijd CAO

De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018. Binnen deze periode stijgen de lonen van medewerkers in de kinderopvang gemiddeld met iets meer dan 3 procent. Daarnaast kunnen medewerkers in januari 2017 ook een eenmalige vergoeding tegemoet zien. Deze bedraagt in de praktijk 50 euro bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.

Flexibeler inspelen op veranderende omstandigheden

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is de verplichte stagevergoeding komen te vervallen. Dit is een bewuste keuze van verantwoordelijke instanties geweest. Zo hebben organisaties in de kinderopvang de vrijheid om op dit vlak naar eigen inzicht een beleid te ontwikkelen. Hiermee zijn ze in staat om flexibeler in te spelen op veranderende omstandigheden.

Werkgroepen voor belangrijkste thema’s in sector

Tot slot zullen CAO-partijen werkgroepen formeren om diverse thema’s binnen de kinderopvang te behandelen. De meest belangrijke onderwerpen die op de agenda staan zijn CAO-naleving, mantelzorg, participatiewet, ethiek, permanente educatie, zelfroosteren en wendbaarheid en weerbaarheid.