Nieuwe maatregel verrekening toeslagschuld

DATUM: 12 april 2018

Het afbetalen van een (hoge) toeslagschuld zorgde er in het verleden soms voor dat ouders geen kinderopvang meer konden betalen. Omdat dit de zorgen van ouders in veel gevallen alleen maar verergerde, is inmiddels een nieuwe regeling van kracht. Hierbij wordt alleen het bedrag dat de ouders kunnen missen verrekend met de lopende kinderopvangtoeslag.

Geleidelijke verrekening naar draagkracht

De Belastingdienst berekent het bedrag dat ouders maandelijks kunnen aflossen middels de zogenaamde beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd kan worden. Ook de eigen bijdrage voor de kinderopvang neemt het overheidsorgaan in haar berekening mee. Het bedrag dat overblijft, gaat af van de lopende kinderopvangtoeslag. Het resterende deel wordt uitbetaald.

Deze manier van aflossen vindt doorgang net zolang totdat de volledige toeslagschuld is voldaan. De Belastingdienst ziet naast de aflossing af van verdere acties tot invordering. Hierdoor kunnen ouders de kinderopvang gewoon blijven betalen en zelf doorgaan met werken.

Maatregel goed voor zowel ouders als het kind

De overheid ziet deze maatregelen op lange termijn voor alle betrokken partijen als de betere oplossing. Ouders hoeven niet meer noodgedwongen te stoppen met werken omdat hun kind niet meer naar de opvang kan. Ook is er voor het kind sprake van een stabielere situatie en krijgt de Belastingdienst het verschuldigde bedrag uiteindelijk nog steeds.

Hoewel de nieuwe regeling op behoorlijk wat ouders van toepassing is, zijn velen van hen hier nog niet van op de hoogte. De Nationale ombudsman hoopt hier verandering in te brengen en stimuleert de Belastingdienst om alle betrokken partijen waarop het beleid van toepassing is voor te lichten over de nieuwe regelgeving.

Voorwaarden voor aflossingsregeling

Niet alle ouders komen in aanmerking voor de nieuwe manier van aflossen. Allereerst moet de persoon in kwestie een openstaande toeslagschuld hebben, een afgewezen verzoek om een betalingsregeling hebben ingediend en het teveel ontvangen toeslag bedrag reeds hebben uitgegeven. Daarnaast moet er op dit moment al sprake zijn van een lopende schuldaflossing en blijft hierdoor te weinig inkomen over om het kind nog naar de kinderopvang te sturen.

Herken jij jezelf in bovenstaande situatie en heb je hierdoor bijvoorbeeld moeten stoppen met gastouderopvang? Dien dan een verzoek in bij de BelastingTelefoon (bel naar 0800-0543) en vraag naar de ‘Maatregel bij verrekening kinderopvangtoeslag’.