Nieuwe wet IKK gepubliceerd in Staatscourant

DATUM: 8 september 2017

De wetgeving rondom de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is definitief en is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. De omschreven regelingen verschaffen duidelijkheid over de praktische implicaties van sommige maatregelen, waaronder beroepskwalificatie-eisen en de lijst gecertificeerde EHBO-certificaten in de gastouderopvang.

Gastouderopvang blijft relatief goedkoop

De afgelopen maanden kwam geleidelijk al steeds meer naar buiten over de precieze invulling van sommige regelgeving. Zo werd in een eerder stadium al gemeld dat de tarieven van verschillende opvangvormen in de komende jaren gefaseerd gaan stijgen. De eerste verhoging vindt plaats in 2018, waarna een jaar later nog een prijsaanpassing volgt.

Dit betekent dat het maximum uurtarief voor dagopvang in 2019 € 7,45 wordt en dat voor buitenschoolse opvang € 6,95. Gastouderopvang blijft relatief goedkoop met een maximum uurprijs van € 5,91. De bepaling van de uurtarieven voor 2018 wordt gebaseerd op de indexering voor 2018 en een correctie van de indexering in 2017.

Beroepskwalificatie-eisen worden aangescherpt

Op het gebied van beroepskwalificatie-eisen moeten alle betrokken cao-partijen nog een aantal knopen doorhakken. Zo zijn de lijsten met kwalificerende opleidingen in de cao kinderopvang anders dan die in de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening, maar moeten ze vóór begin 2018 op elkaar zijn afgestemd.

Ook over de opleidingseisen voor pedagogisch medewerkers bestaat nog enige onduidelijkheid. Vanaf begin 2018 moeten medewerkers die werken met baby’s, gespecialiseerde scholing ontvangen die hun kennis op het gebied van de ontwikkeling van baby’s vergroot. De opleidingseisen voor pedagogisch beleidsmedewerkers hoeven daarentegen pas in begin 2019 te zijn vastgelegd.

Gecertificeerde EHBO-certificaten in gastouderopvang

Het IKK-akkoord streeft niet alleen na om de pedagogische kwaliteit van medewerkers in de kinderopvang te bevorderen, ook de kwaliteit van het taalniveau moet middels de nieuwe wetgeving worden gestimuleerd. De taaleisen voor medewerkers in de kinderopvang worden tevens aangescherpt, echter worden deze pas in 2023 van kracht.

Een andere nieuwe maatregel schrijft voor dat er vanaf 2018 op elke opvanglocatie iemand aanwezig moet zijn die beschikt over een EHBO-certificaat. Dit om de veiligheid van de kinderopvang te verhogen en de gezondheidsrisico’s voor kinderen te minimaliseren. In de Staatscourant wordt tot slot gemeld dat er wordt gekeken naar de lijst gecertificeerde EHBO-certificaten in de gastouderopvang.