Nieuwe wetgeving kost gastouders werk

DATUM: 15 september 2017

Een van de belangrijkste doelstellingen van Minister Asscher (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is om de uitbuiting van werkenden aan te pakken. Het kabinet heeft daarom besloten dat werk onder een overeenkomst van opdracht (OVO) minimaal het wettelijk minimumloon moet opleveren.

Voor gastouders die kinderen uit meerdere gezinnen bij een van de vraagouders aan huis opvangen, heeft deze maatregel verstrekkende gevolgen. Zij moeten hierdoor namelijk een veelvoud van het minimumloon vragen, wat desastreus is voor hun concurrentiepositie in de markt. Veel vraagouders kunnen deze hoge prijzen niet opbrengen en zijn daardoor gedwongen de opvang te beëindigen.

Verzoek om uitzonderingsregel

De nieuwe wetgeving zorgt er dan ook indirect voor dat gastouders werk verliezen. Voor de Vereniging GastOuderBranche (VGOB), Brancheorganisatie Kinderopvang en het Platform Gastouderopvang is dit aanleiding om bij minister Asscher een verzoek neer te leggen om een uitzonderingsregel voor deze gastouders te creëren.

De organisaties onderkennen weliswaar dat de wetgeving voorschrijft dat gastouders recht hebben op het minimumloon, maar vinden dat dit niet per vraagouder het geval hoeft te zijn. Gastouders prijzen zichzelf op deze manier namelijk uit de markt, waardoor zowel zij zelf als de vraagouders niet gebaat zijn bij de regelgeving.

In de praktijk betekent de maatregel dat het uurtarief van deze gastouders met circa 5 euro stijgt, terwijl de ontvangen kinderopvangtoeslag voor vraagouders hetzelfde blijft. De extra kosten moeten zij dus uit eigen zak ophoesten.

Het resultaat laat zich niet moeilijk raden: vraagouders stoppen met de opvang en gastouders aan huis verliezen hun banen. Vermelding van deze groep op de uitzonderingenlijst moet er dan ook voor zorgen dat tarieven van deze gastouders betaalbaar blijven en zij hun werk behouden.

Maatregel niet op iedereen van toepassing

Gelukkig treft de nieuwe wetgeving niet iedereen. Op gastouders die in hun eigen huis kinderen opvangen, is de maatregel bijvoorbeeld niet van toepassing. En gastouders die kinderen van vraagouders in het huis van diezelfde ouders opvangen, komen met één opdrachtgever sowieso in aanmerking voor het minimumloon.

Het gaat dus specifiek om de naar schatting 500 tot 1000 gastouders in Nederland, die kinderen uit meerdere gezinnen bij een van de vraagouders aan huis opvangen. Deze gastouders blijken in de praktijk met name actief te zijn in buitengebieden. Als het aan de brancheorganisaties ligt, wordt deze groep dan ook snel aan de uitzonderingenlijst van de Wet Minimumloon toegevoegd.