NOS ziet stijgende tarieven kinderdagverblijven

DATUM: 5 december 2018

Onlangs hield de NOS een enquête naar de opvangtarieven van kinderdagverblijven in 2019. Hieruit blijkt dat de uurtarieven gemiddeld ruim met 8 procent omhoog gaan. Dat is in eerste instantie even schrikken, maar het wordt in veel gevallen gecompenseerd door de ook verhoogde kinderopvangtoeslag. Per saldo gaat de meeste ouders er dus op vooruit.

Forse prijsstijgingen bij kinderdagverblijven

De enquête van de NOS is afgenomen onder 356 kinderdagverblijven. Daar waar al deze kinderopvanglocaties afgelopen jaar gemiddeld nog € 7,47 per uur vroegen, stijgt dat in 2019 naar een bedrag van € 8,09. Belangrijk om te beseffen is dat het om een gemiddelde gaat; er zijn dus ook uitschieters naar zowel boven als beneden.

De uitschieters naar boven hanteren prijsstijgingen die in sommige gevallen oplopen tot wel 19 procent. Het is niet zo vreemd dat veel ouders hiervan schrikken. En dat terwijl opvang op kinderdagverblijven toch al bekend staat als de meest dure vorm van opvang: gemiddeld is het uurtarief er bijna € 2 hoger dan dat van bijvoorbeeld gastouders.

Veel ouders gaan er financieel op vooruit

Brancheorganisaties manen echter tot kalmte en wijzen op de kinderopvangtoeslag die in 2019 ook stijgt. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekende op verzoek van de NOS hoe de gestegen uurtarieven zich verhouden tot de gestegen toeslag. En wat blijkt: veel ouders gaan er financieel zelfs licht op vooruit.

Een gezin met twee kinderen die drie dagen naar de opvang gaan, is bij een jaarinkomen van anderhalf keer modaal (€ 54.000) op jaarbasis € 240 minder kwijt. En een gezin met twee topverdieners (€ 80.000) bespaart zelfs € 708 ten opzichte van 2018. Alleen bij kinderdagverblijven die hun tarieven fors meer verhogen dan 8 procent, gaan ouders er op achteruit.

Gastouderopvang nog altijd het voordeligst

Brancheorganisaties in de kinderopvang waarschuwen dat uit de cijfers van de NOS nog geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden. De steekproef met 356 deelnemende kinderdagverblijven is niet representatief voor alle andere dagopvanglocaties in Nederland. Zowel een schrik- of juichreactie bij ouders is daarom nog wat voorbarig.

Eén ding is in elk geval al wel zeker: dagopvang blijft ook in 2019 de duurste vorm van opvang. In de gastouderopvang liggen de gemiddelde tarieven meerdere euro’s lager, zoals ook te zien is op onze tariefpagina. En dat terwijl gastouderopvang ook nog eens veel voordelen kent ten opzichte van dagopvang. Uiteraard houden wij je op de hoogte van de verdere prijsontwikkelingen in de sector.