Onderwijsinspectie doet onderzoek naar toezicht gastouderopvang

DATUM: 8 juni 2019

De onderwijsinspectie houdt toezicht op niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar ook op die van de kinderopvang. Een belangrijk focuspunt binnen de inspectiedienst is momenteel het toezicht op de gastouderopvang. Door middel van een vragenlijst aan gastouders wil de inspectie een beter beeld krijgen van de huidige toezichtsituatie bij gemeenten en GGD’s.

Inspectiebezoeken bij gastouders: te weinig ingepland, te vaak aangekondigd

Al twee jaar geleden maakte de onderwijsinspectie in het Landelijk Rapport Gemeentelijk Toezicht Kinderopvang bekend meer aandacht te willen besteden aan het toezicht in de gastouderopvang. Het aantal inspecties is op dit moment niet voldoende om een afgewogen beeld te schetsen van de kwaliteit in de sector als geheel. Inspecteurs bezoeken jaarlijks gemiddeld 10% van de gastouders.

Ook de voorspelbaarheid van de inspectiebezoeken is een doorn in het oog van de inspectiedienst. Daar waar de toezichtbezoeken nu veelal nog worden aangekondigd, zouden onaangekondigde bezoeken een realistischer beeld moeten schetsen van de dagelijkse omstandigheden op de gastouderopvang.

De cijfers bevestigen dat ook; tijdens onaangekondigde inspectiebezoeken bij gastouders worden twee keer zo vaak tekortkomingen geconstateerd als bij aangekondigde bezoeken. De gastouders hebben in dat geval niet de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het bezoek van de inspecteur en hierdoor tekortkomingen te camoufleren.

Vragenlijst aan gastouders

Totdat er meer onaangekondigde bezoeken gaan plaatsvinden, wil de inspectiedienst onderzoeken welke rol gastouderbureaus vervullen op het gebied van toezicht in de gastouderopvang. De inspectie heeft hiervoor onlangs een vragenlijst uitgezet, waarin gastouders anoniem antwoord kunnen geven op vragen die gaan over hun relatie met het gastouderbureau.

Denk hierbij onder meer aan de gemiddelde contactfrequentie tussen gastouder en bureau, het gemiddelde aantal bezoeken op de opvanglocatie van vertegenwoordigers van het gastouderbureau en de bereikbaarheid van het bureau in geval van spoedsituaties of dringende vragen.

Ook is de inspectiedienst benieuwd naar de scholingsactiviteiten die het bureau organiseert en de mate waarin bureaumedewerkers controleren op relevante diploma’s van nieuwe gastouders.

Op het gebied van kwaliteitseisen is de onderwijsinspectie nieuwsgierig naar het toezicht vanuit zowel het gastouderbureau als de GGD. In de vragenlijst wordt gastouders gevraagd naar de frequentie van controlemomenten en of deze aangekondigd of onaangekondigd zijn.

Ben jij zelf gastouder en wil je de vragenlijst graag invullen? Dat kan nog beperkte tijd via deze website.