Onderzoek naar verschillen gastouderopvang en kinderdagverblijven

DATUM: 22 september 2017

Onlangs verscheen in weekblad Elsevier een bijlage met als thema Jeugd en Gezin. In deze speciale editie komt onder meer Marleen Groeneveld, universitair docent van de Universiteit Leiden, aan het woord. Zij deed onderzoek naar de verschillen tussen gastouderopvang en kinderdagverblijven en ontdekte van de eerstgenoemde opvangvorm verschillende voordelen.

Duidelijke verschillen gastouderopvang en kinderdagverblijf

Groeneveld is als universitair docent werkzaam aan de faculteit Pedagogische Wetenschappen en is gespecialiseerd in uiteenlopende vormen van kinderopvang. In haar promotieonderzoek onderzocht ze wat de grootste verschillen zijn tussen opvang door gastouders en medewerkers op een kinderdagverblijf. De resultaten zijn interessant.

Het sterkste punt van kinderopvang noemt Groeneveld de specifieke afstemming van de opvangruimte op kinderen. De gekozen meubels zijn kindvriendelijk, er is meer dan voldoende speelruimte en voor de kleintjes is er een grondbox met extra grote afmetingen. Hoewel deze zaken in praktisch opzicht meerwaarde bieden, ontbeert een kinderdagverblijf vaak de huiselijke setting van een gastouderopvang.

Huiselijke omgeving prettiger voor jonge kind

Steeds meer ouders zijn volgens Groeneveld op zoek naar opvang in een kleinschalige, huiselijke omgeving en in dat kader is opvang bij een gastouder thuis de ideale oplossing. Ook opvang in het huis van de vraagouder behoort bij gastouders tot de mogelijkheden. Dit zorgt voor een vertrouwde omgeving waarin het kind zich direct veilig voelt.

Een ander voordeel van gastouderopvang is volgens de onderzoekster de groepsgrootte van maximaal 6 kinderen. Daar waar het in kinderdagverblijven nog wel eens flink druk wil zijn, is het bij de gastouder thuis een stuk rustiger en daar is het jonge kind bij gebaat. Met name voor de allerkleinsten is dit erg prettig, ook omdat er vaak een aantal oudere kinderen aanwezig zijn. Deze situatie doet sterk denken aan het echte gezinsleven.

Goed voor sociale en emotionele ontwikkeling

Niet alleen de omgeving blijkt in de gastouderopvang anders, ook de aanwezige professionals verschillen ten opzichte van die in de kinderopvang. Uit het onderzoek van Groeneveld komt naar voren dat gastouders over het algemeen beter rekening houden met de wensen van het kind en een rustiger leefomgeving creëren. Dit verhoogt het welbevinden en verlaagt het stressniveau van het kind.

Collega Ruben Fukkink erkent de voordelen van gastouderopvang, maar stelt dat het met name van belang is dat het kind in een warme omgeving wordt geplaatst. In welke vorm van opvang dat ook is. Voorts prijst de hoogleraar de bijdrage die kinderopvang levert aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen, iets wat de overheid volgens hem nog in onvoldoende mate beseft.