Oppas aan huis ontspringt Wet Minimumloon

DATUM: 5 januari 2018

Al enige tijd hangt de Wet Minimumloon als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de oppas aan huis. Deze wet betekent in de praktijk namelijk dat gastouders aan huis onbetaalbaar worden voor vraagouders, maar gelukkig is voor dat probleem inmiddels een oplossing gevonden. Dat blijkt uit een recente brief van het ministerie van Sociale Zaken.

Oppas aan huis onbetaalbaar door nieuwe wetgeving

Voormalig minister Asscher had niets dan goede bedoelingen met de Wet Minimumloon. De wetgeving moest uitbuiting aanpakken en ervoor zorgen dat werk onder een overeenkomt van opdracht (OVO) tenminste het wettelijk minimumloon garandeert. In de basis een prima wet, behalve voor gastouders aan huis: die moesten dit minimumloon namelijk per vraagouder in rekening brengen.

In de praktijk zou de wetgeving er hierdoor voor zorgen dat gastouderopvang aan huis onbetaalbaar wordt. Verschillende brancheverenigingen zijn de afgelopen tijd daarom in gesprek geweest met het ministerie en inmiddels is daar een oplossing uit voortgekomen.

Oplossing gevonden door ministerie

Als vraagouders familie zijn van de gastouder aan huis, moeten zij er vanaf nu namelijk gezamenlijk voor zorgen dat deze ten minste één keer het minimumloon en minimum vakantiebijslag ontvangt. Dat is ook van toepassing als er op het adres van vraagouders kinderen uit andere gezinnen worden opgevangen. Alle betrokken vraagouders gaan dan gezamenlijk een OVO aan met de oppas aan huis, waarin eenieder verantwoordelijk is voor zijn eigen financiële bijdrage. Stopt één van de gezinnen met de opvang, dan zorgen de resterende vraagouders ervoor dat de gastouder nog steeds het wettelijk minimumloon ontvangt.

Als geen enkele van de vraagouders familiebanden heeft met de oppas aan huis, dan is er wettelijk gezien sprake van een gezagsrelatie in plaats van een familierelatie. De constructie is dan anders en het ministerie lost dit op met de regeling Dienstverlening aan Huis. De vraagouders moeten in dit geval het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag voor 4 weken vakantie per jaar betalen, mits de gastouder minder dan 4 dagen opvang per week verzorgt.

Verder overleg door branchepartijen

Hoewel de nieuwe wetgeving de grootste bezwaren vanuit de branche oplost, maakt het de situatie er voor zowel vraagouders als gastouders niet makkelijker op. Wanneer er bijvoorbeeld een vraagouder financieel in gebreke blijft, kan de oppas aan huis dit bedrag verhalen op de overige ouders die deelnemen aan de OVO.

In hoeverre dit wenselijk is voor een goede harmonie tussen alle betrokken partijen, is natuurlijk de vraag. Branchepartijen blijven hierover de komende tijd dan ook in gesprek met het ministerie. Uiteraard houden wij je op de hoogte.