Ouders in verwarring door rapport ABN AMRO

DATUM: 27 juni 2019

Afgelopen maand heeft ABN AMRO een rapport over de kinderopvang gepubliceerd. Het rapport wekt de indruk dat opvang gemiddeld zoveel kost, dat ouders in sommige gevallen noodgedwongen ontslag moeten nemen. Adviesbureau Buitenhek bestrijdt de verwarring die door de cijfers is ontstaan en rekent voor dat de werkelijkheid er voor ouders positiever uitziet.

Zijn de kosten nu gestegen of gedaald?

In het rapport van ABN AMRO wordt gesproken over gestegen tarieven in de kinderopvang. Dat klopt, want sinds 2005 zijn de gemiddelde uurtarieven voor dagopvang gemiddeld met ongeveer 2,5% gestegen en die in de buitenschoolse opvang met circa 2,1%. En dat terwijl de stijging van de maximum vergoede uurtarieven respectievelijk slechts 2,1% en 1% bedraagt.

De conclusie van de bank: kinderopvang wordt steeds duurder en brengt de huidige generatie tweeverdienende ouders daarmee in een lastig parket. Bureau Buitenhek nuanceert echter. De overheid heeft de procentuele vergoeding voor opvang van het eerste kind namelijk verhoogd, waardoor de netto kosten voor ouders niet zijn gestegen – ze zijn juist gedaald.

Kinderopvang netto juist goedkoper geworden

Het adviesbureau komt niet zomaar tot zijn bevindingen, maar heeft mogelijke scenario’s voor ouders binnen vier verschillende inkomensgroepen berekend (€20.000, €35.000, €75.000 en vanaf € 125.000 en meer). En wat blijkt: in de afgelopen jaren is de kinderopvang netto juist goedkoper geworden voor de ouders in de eerste drie inkomensgroepen.

Voor de ouders in de vierde groep – met een salaris vanaf € 125.000 – zijn de netto kosten wel iets gestegen. Voor tweeverdieners in deze inkomensklasse is de berekende kostenstijging van € 0,30 per uur per ouder echter verwaarloosbaar. Bij een eventueel tweede kind dalen de netto kosten van de opvang bovendien nog verder, omdat het percentage van de vergoeding dan verder oploopt.

Gastouderopvang altijd voordeliger dan stoppen met werken

Bureau Buitenhek signaleert dat er door het rapport van ABN AMRO veel verwarring onder tweeverdienende ouders is ontstaan. Na eerdere berichtgeving over dalende netto kosten, wordt nu juist gewaarschuwd voor een kostenstijging. Bovendien suggereert de bank in het rapport zelfs dat de opvang zó duur wordt, dat sommige ouders noodgedwongen moeten stoppen met werken.

Volgens Bureau Buitenhek is het geschetste scenario gebaseerd op een onjuiste berekening en daarmee niet reëel voor ouders. Stoppen met werken kost nog altijd meer dan kinderopvang en dat maakt opvang nog altijd een voordelige optie voor wie wil werken. En dat geldt al helemaal als de ouders kiezen voor een voordelige vorm van kinderopvang zoals gastouderopvang.