Overheid betaalt bijna driekwart kinderopvangkosten

DATUM: 17 augustus 2019

Al jarenlang heerst er in Nederland een hardnekkige misvatting over de kinderopvang: die zou goed zijn, maar duur. En hoewel de kinderopvangkosten op het eerste gezicht inderdaad niet mals zijn, maken de meeste ouders aanspraak op een behoorlijke compensatie vanuit de overheid. Die betaalde in de eerste 4 maanden van 2019 namelijk maar liefst 73% van alle opvangkosten.

Kinderopvangtoeslag na 2010 nog nooit zo hoog

Het grote percentage kinderopvangkosten dat de overheid vergoedt, mag eigenlijk geen verrassing heten. Al eerder berichtten wij over de fikse investeringen in kinderopvangtoeslag die het kabinet onder meer in 2017 en 2019 deed, meer dan genoeg om de kosten voor bijvoorbeeld gastouderopvang aanzienlijk te verlichten.

Nu is gastouderopvang sowieso de meest voordelige vorm van kinderopvang, maar ook andere opvangvormen hoeven volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geen rib uit het lijf van ouders te zijn. Na 2010 is het deel toeslagengeld nooit zo groot geweest als nu en de instantie verwacht dat het genoemde percentage van 73% in de toekomst alleen nog maar verder oploopt.

Gemiddeld 4.200 euro kinderopvangtoeslag per kind

De hoge kinderopvangvergoeding betekent een toenemende kostenpost voor de Nederlandse overheid, want statistieken van het CBS laten zien dat in ons land steeds meer kinderen gebruik maken van kinderopvang. In de leeftijdscategorie tussen de 0 en 12 jaar geldt dat momenteel voor 40% van alle kinderen, in totaal bijna een miljoen. Vijf jaar geleden was dit nog slechts 30%.

Het leidt tot indrukwekkende cijfers op het gebied van kinderopvangtoeslag. In het afgelopen jaar ontvingen bijna 650.000 ouders opvangtoeslag van de Nederlandse overheid voor een totaalbedrag van meer dan 2,5 miljard euro. Gemiddeld komt dit neer op een vergoeding van 4.200 euro per kind, wat de meeste kinderopvangvormen voor gezinnen een stuk betaalbaarder maakt.

Gestegen kinderopvangtoeslag voor meeste opvangvormen

Een extra bijdrage aan het gestegen kinderaantal in de kinderopvang leveren peuterspeelzalen, waarvan vele in de afgelopen 5 jaar zijn omgebouwd tot kinderopvanglocaties. Hierdoor is het aantal kinderen in de opvang met 200.000 toegenomen en ontvangen ouders ook voor deze opvangvorm toeslag van de overheid.

Een zeldzame opvangcategorie waar ouders er anno nu minder op vooruit gaan, is de buitenschoolse opvang. Hoewel doorgaans redelijk stabiel, heeft de overheid de maximum uurtarieven voor de bso dit jaar verlaagd van 6,95 euro naar 6,89 euro. Voor de meeste andere opvangsoorten is het maximaal te declareren uurtarief verhoogd en ouders juist meer kinderopvangtoeslag.