Personenregister kinderopvang volgend jaar van start

DATUM: 19 oktober 2017

In de loop van de eerste maanden van 2018 gaat het Personenregister kinderopvang van start. Het register is ontwikkeld om de veiligheid op plekken als kinderdagverblijven en gastouderopvanglocaties zo goed mogelijk te waarborgen. Aan alle houders van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus is hierover inmiddels een brief gestuurd.

Wat is het Personenregister kinderopvang precies?

Een goede en veilige kinderopvang is het streven van iedereen die in de branche werkzaam is. Ook de overheid is er veel aan gelegen de kwaliteit en veiligheid in de sector waar mogelijk te optimaliseren. Sinds 1 maart 2013 is daarom de continue screening van vaste medewerkers van kracht. De afgelopen jaren heeft dit geleid tot honderden meldingen, waardoor de betreffende medewerkers geen nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) konden krijgen. Als gevolg hiervan mochten zij geen kinderopvang meer verzorgen.

Deze continue screening wordt met de invoering van het Personenregister uitgebreid van vaste medewerkers naar álle medewerkers die een VOG nodig hebben. Denk hierbij onder meer aan tijdelijke medewerkers, stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen. Door de strengere eisen denkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de veiligheid in de kinderopvang nog verder te vergroten.

Hoe werkt het Personenregister?

Het Personenregister wordt door de betrokken instanties dagelijks geraadpleegd op eventuele strafrechtelijke feiten van ingeschreven medewerkers, bestuurders, gastouders en volwassen huisgenoten. Is daar sprake van, dan ontvangt de persoon in kwestie een bericht van de GGD. Het aanvragen van een nieuwe VOG is in dat geval noodzakelijk om de opvang te mogen voortzetten.

Wat betekent het register voor de gastouderopvang?

Medewerkers (en bestuurders) van een gastouderbureau moeten zich inschrijven bij het Personenregister. Hiervoor zijn een geldige VOG (afgegeven na 1 maart 2013) en DigiD nodig. De ingeschreven medewerker moet hierna gekoppeld worden aan het gastouderbureau. Dit kan door op het Personenregister in te loggen met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+).

Omdat de huidige continue screening nog niet geldt voor stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en uitzendkrachten, moeten zij zich direct na de start van het Personenregister inschrijven met een VOG die niet meer dan 2 maanden oud is. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de officiële startdatum is, maar hier worden gastouderbureaus in november nader over bericht.