Petitie over ondernemerschap gastouders

DATUM: 10 maart 2017

Vorig jaar oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een door de Belastingdienst aangeklaagde gastouder haar fiscale ondernemersvoordelen moest opgeven en een flink bedrag aan niet-betaalde belastingen moest betalen. Onterecht, volgens het KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO). De organisatie start nu een petitie.

Belastingdienst kijkt kritischer naar ondernemerschap gastouder

Al langer bestaat er onduidelijkheid over het vraagstuk of een gastouder bij een gastouderbureau nu wel of geen ondernemer is. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is dat niet het geval, omdat de bemiddelende rol van het gastouderbureau afbreuk zou doen aan de zelfstandigheid van de gastouder.

Omdat de Belastingdienst de uitspraak van het gerechtshof als maatstaf ziet, hebben steeds meer gastouders sindsdien problemen met hun belastingaangifte. Aangiften die door ZZP-gastouders als Winst Uit Onderneming worden opgegeven, worden afgekeurd met de mededeling dat de inkomsten tot Resultaat Overige Werkzaamheden behoren.

Bezwaar vanuit de gastouder levert vaak niet het gewenste resultaat op. Een inhoudelijke behandeling van de zaak is zeldzaam en veel gastouders voelen zich dan ook machteloos. De inspectie geeft hen weliswaar mondeling gelijk, maar geeft aan dat er niets anders op zit dan de gerechtelijke uitspraak te accepteren.

Aandacht voor problemen bij Belastingdienst en politiek

Over dit laatste is KNGO een andere mening toegedaan. De organisatie stelt dat de uitspraak van het gerechtshof niet representatief is voor de relatie tussen vraagouder, gastouder en gastouderbureau zoals omschreven in de wet Kinderopvang. Ook de werkwijze van de Belastingdienst is daarom in strijd met deze wetgeving en vormt een bedreiging voor de hele sector.

KNGO is daarom een petitie gestart om aandacht te vragen voor deze problematiek in de gastouderopvang. De handelwijze van de Belastingdienst raakt namelijk de bijna 10.000 gastouders die zelfstandig ondernemer zijn.

De organisatie zal de petitie niet alleen aanbieden aan het kennisteam van de Belastingdienst, maar ook aan de politiek. Hiermee hoopt KNGO zo snel mogelijk verandering te brengen in de huidige situatie.

Wil je weten of je als gastouder voor de Belastingdienst ondernemer bent of niet? Lees er meer over in dit artikel.