Plannen gewijzigde kinderopvangtoeslag onder vuur

DATUM: 22 maart 2016

Lodewijk Asscher is van zins om de financiering in de kinderopvang ingrijpend aan te pakken. De minister van Sociale Zaken stelt dat het huidige systeem van kinderopvangtoeslag onduidelijk is en teveel verantwoordelijkheid afschuift op de ouders. Hij komt daarom met nieuwe plannen, die nu al zwaar onder vuur liggen.

Nieuwe systematiek financiering kinderopvang

In zijn streven om fraude waar mogelijk uit te bannen, stelt Asscher een complete afschaffing van de bestaande systematiek van kinderopvangtoeslag voor. Uitbetaling van de toeslag mag volgens hem in de toekomst niet meer plaatsvinden via de belastingaangifte, maar moet worden afgehandeld door uitvoeringsorganisatie DUO.

DUO geniet tot op heden vooral bekendheid als organisatie die zich bezighoudt met studiefinanciering en de plannen van de minister stuiten dan ook op veel weerstand. De verwachting binnen de branche luidt dat de overstap naar DUO bij kinderopvangorganisaties zorgt voor onnodige complexiteit bij het ontvangen van betalingen van ouders.

Gevolgen wetsvoorstel voor sector onduidelijk

Nu de sector zich net hersteld heeft van zware klappen uit het verleden, zien veel kinderopvangorganisaties de noodzaak niet voor een rigoureuze aanpassing van de huidige systematiek. Het is nog onzeker wat de gevolgen zullen zijn van de nieuwe wet, maar gevreesd wordt voor een verslechtering van de bestaande situatie.

Bovendien, zo stellen diverse afgevaardigden uit de branche, lost de voorgestelde wijziging waarschijnlijk niets op. Fouten en fraude zijn inherent aan elk stelsel en een overstap naar een nieuwe systematiek biedt geen garantie op een uitbanning hiervan. Het optimaliseren van de bestaande systematiek wordt binnen de sector dan ook gezien als een afdoende oplossing.

Een ander punt van kritiek luidt dat het nieuwe financieringsstelsel niet het belang van de branche dient, maar met name dat van de overheid. In de nieuwe situatie hoeft de belastingdienst immers geen werk meer te verrichten.

Kinderopvang gaat meer risico dragen

Kinderopvangorganisaties daarentegen moeten zich gaan verdiepen in een compleet nieuw financieringssysteem, iets wat onnodig veel administratietijd zal vergen. Er moet namelijk altijd rekening worden gehouden met het wel of niet uitbetalen óf terugvorderen van overheidsvergoeding. Hierdoor bestaat het risico dat organisaties in liquiditeitsproblemen komen door de opgelegde stelselwijziging.

Volgens DUO is de uitvoering van het nieuwe wetsvoorstel weliswaar een complexe klus, maar sluit de financiering van de kinderopvang uitstekend aan op de andere werkzaamheden van de organisatie.

Het kabinet houdt vast aan de plannen en is van zins het wetsvoorstel vanaf 2018 geleidelijk in te voeren. Het ministerie streeft bij de invoering naar eigen zeggen een minimale overlast voor ouders en kinderopvanginstellingen na.