Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang van start

DATUM: 19 februari 2017

Al enige tijd is bekend dat minister Asscher de kwaliteitseisen voor gastouderopvang en andere kinderopvang gelijk wil trekken. Naar aanleiding hiervan lanceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang, waarvan de eerste dag 7 februari plaatsvond in Den Haag.

Toezicht op gastouders wordt geïntensiveerd

Al vanaf begin dit jaar is de minister met partijen uit de branche in overleg over de exacte invulling van kwaliteitsbevordering in de gastouderopvang. Aanleidingen hiervoor waren onder meer de Beleidsdoorlichting kinderopvang 2015, een evaluatie van de commissie Gunning en de aanbevelingen in een onderzoek van PricewaterhouseCoopers dat hieruit voortvloeide.

De onderzoekers kwamen met name tot de conclusie dat het toezicht bij sommige gastouderbureaus voor verbetering vatbaar is. Want daar waar kinderdagverblijven tegenwoordig werken met het vierogenprincipe en een betere aanspreekcultuur, opereren veel gastouders individueel en is het toezicht in de laatste jaren nauwelijks toegenomen.

In de ogen van Asscher is hier een belangrijke taak weggelegd voor gastouderbureaus. Want terwijl een gastouderbureau zoals Gastouderbureau Snoesje toezicht uitermate serieus neemt, zijn er ook bureaus die voornamelijk een kassiersfunctie vervullen. Volgens de minister mag het aantal onaangekondigde bezoekjes dat nu nog slechts 10% van de gastouders krijgt, dan ook flink omhoog.

Overleg over mogelijke kwaliteitsverbeteringen

Om een nog beter beeld te krijgen van de noodzakelijke veranderingen in de gastouderopvang, heeft Asscher de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met verschillende partijen uit het werkveld. Als projectleider van het Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang wilde hij onder meer weten wat de visie van deze partijen is op het gebied van kwaliteitsverbetering in de branche.

De gesprekken werden voortgezet tijdens de aftrap van het project op 7 februari in Den Haag. Partijen zoals SZW, GGD GHOR, FNV, VNG, BOinK, Voor Werkende Ouders, Brancheorganisatie Kinderopvang en BMK gaven hier hun visie op kwaliteitsverbetering in de gastouderopvang binnen de bestaande financiële kaders.

De nadruk in de gesprekken lag vooral op het intensiveren van toezicht op de gastouder. Ook de arbeidspositie van gastouders met betrekking tot opvang aan huis en de wet minimumloon was een belangrijk aandachtspunt. De partijen komen binnenkort nog een aantal keer samen zodat er eind mei een Plan van Aanpak gepresenteerd kan worden.