Regeringspartijen willen vaccinatieplicht in kinderopvang

DATUM: 21 september 2018

Regeringspartijen VVD en D66 zijn voor een vaccinatieplicht bij kinderen in de kinderopvang. De partijen stellen dat de dalende vaccinatiegraad in ons land ten grondslag ligt aan het voornemen. Niet-ingeënte kinderen (of volwassenen) kunnen op de opvang immers ziektes op andere kinderen overbrengen. En dat in potentie zelfs met dodelijke afloop.

Nederlandse politiek verdeeld over vaccinatieplicht

Niet iedereen voelt wat voor de plannen van VVD en D66. Een vaccinatieplicht in de kinderopvang betekent een inperking van de vrijheden van mensen. Deze mening is ook het kabinet toegedaan, dat vooral hoopt de dalende vaccinatiegraad een halt toe te roepen door ouders beter over het onderwerp voor te lichten.

Wat de VVD en D66 betreft is dat reeds een gepasseerd station. De partijen schatten de ernst van de situatie te hoog in om nog langer te wachten met besluitvaardige maatregelen. In het regeerakkoord is met andere partijen zoals het CDA en de ChristenUnie echter niets afgesproken over het thema. Wel kan een nieuw wetsvoorstel van D66 rekenen op steun vanuit het CDA, PvdA en SP.

Teruglopende vaccinatiegraad reden tot zorg

Ook VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff heeft zich de afgelopen periode actief gemengd in het debat over vaccineren. Daar waar zijn partij in het verleden tegen een vaccinatieplicht was, noopt de teruglopende vaccinatiegraad (inmiddels op landelijk niveau zo’n 90%) de politiek volgens Dijkhoff tot actie.

De fractieleider stelt geen fan te zijn van overheidsmaatregelen voor dit soort kwesties, maar wijst op het aantal kinderen dat ziek kan worden of zelfs kan doodgaan. Met name in de kinderopvang – de plek bij uitstek waar kinderen veelvuldig met elkaar in aanraking komen – is het risico op besmetting bij niet-ingeënte kinderen relatief groot.

Vaccinatie voorwaarde voor toegang tot kinderopvang

Hoewel ook VVD en D66 nog steeds willen investeren in betere voorlichting, overwegen ze daarnaast een vaccinatieplicht voor kinderen in de kinderopvang. De exacte implementatie hiervan is nog onduidelijk. Op zijn minst zouden ouders het moeten weten als andermans kinderen op de opvang niet zijn ingeënt. Maar effectiever nog is het om alleen ingeënte kinderen toe te laten.

Het verplichten van vaccinatie als voorwaarde voor toegang tot kinderopvang is volgens de regeringspartijen dan ook een reële optie. Of het nu kinderdagverblijven, gastouderopvang of naschoolse opvang betreft. In de woorden van Dijkhoff: “Keuzevrijheden eindigen daar waar schade aan anderen wordt berokkend.”