SER pleit voor consistent overheidsbeleid kinderopvang

DATUM: 26 februari 2016

De Sociaal Economische Raad (SER) pleit voor een consistent overheidsbeleid op het gebied van kinderopvang zoals gastouderopvang. De Raad adviseert een basisrecht van 16 uur kinderopvang voor alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Daarnaast stelt het adviesorgaan dat een stabiele financiering noodzakelijk is om de gewenste maatregelen door te voeren.

Gastouderopvang als belangrijk arbeidsmarktinstrument

Al eerder schreven wij dat gastouderopvang een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Ook de SER benadrukt in haar rapport dat kinderopvangvoorzieningen een rol kunnen spelen in het stimuleren van gelijke kansen en het voorkomen van achterstanden op jonge leeftijd. Dit maakt kinderopvang zoals gastouderopvang een onontbeerlijk arbeidsmarktinstrument.

De eerste jaren in de ontwikkeling van een kind blijken namelijk cruciaal voor de toekomst. Hoe beter het kind zich ontwikkelt, hoe meer kansen het kind als volwassene op de arbeidsmarkt zal hebben.

Kinderen verdienen dan ook de beste kansen; daar is iedereen het over eens. Dus verdienen kinderen ook een basisvoorziening, zo stelt de SER. Het huidige jojobeleid van de overheid zou resulteren in een onduidelijk toekomstperspectief voor veel jonge kinderen.

Gastouderopvang legt nadruk op individu

Het rapport van de SER komt in een tijd waarin het belang van gastouderopvang steeds vaker benadrukt wordt. Niet alleen door wetenschappelijke experts in onderzoeken zoals deze en deze, maar ook door de ouders en opvoeders zelf.

De roep om een stabiele financiering en een consistent overheidsbeleid zonder ingrijpende stelselwijzigingen wordt dan ook steeds sterker. Volgens de SER moet de nadruk in een toekomstig stelsel niet op de vorm, maar op de inhoud liggen.

Dit is een tendens die zich de afgelopen jaren in de kinderopvang al duidelijk heeft afgetekend. Maatwerk wordt steeds belangrijker, want elk kind heeft andere behoeften. Het kleinschalige karakter en de focus op het individu zijn dan ook precies de redenen waarom gastouderopvang in deze tijd zo populair is.

Meer kabinetsinvesteringen en stabiele financiering gewenst

Een verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2016 en 2017 vormt een goede eerste stap in de nieuwe richting die volgens de SER moet worden ingeslagen. Het adviesorgaan pleit daarnaast voor nog meer overheidsinvesteringen in de kosten voor gastouderopvang en Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE).

Tot slot wil de SER dat gecontroleerd wordt of de maximale uurtarieven waarover ouders toeslag krijgen evenredig zijn met de kostenontwikkelingen binnen de branche.