Signaal over gastouder of huisgenoot; wat nu?

DATUM: 8 maart 2018

Nadat het vorig jaar al was aangekondigdis het inmiddels eindelijk zover; het Personenregister Kinderopvang is officieel van start gegaan. Dat betekent dat bepaalde zaken veranderen en dat geldt ook voor de continue screening die gastouders ondergaan. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen hiervan voor alle betrokken partijen.

Continue screening en aanvragen van VOG

In de gastouderopvang wordt door middel van continue screening dagelijks beoordeeld of gastouders en structureel aanwezigen een overtreding of misdrijf hebben begaan. Is dat het geval, dan gaat er via het GGD een signaal naar het bijbehorende gastouderbureau. Pas als de gastouder of huisgenoot in kwestie succesvol een nieuwe VOG heeft aangevraagd, mogen de opvangactiviteiten worden voortgezet.

Als er een melding binnenkomt over een gastouder, meldt de lokale GGD dit aan de gemeente, het gastouderbureau en na afhandeling aan DUO. Er is dan direct bekend om welke opvanglocatie het gaat. Betreft het signaal een structureel aanwezige, dan weten de GGD en DUO dit niet. Het gastouderbureau wordt in dat geval gevraagd om welke gastouderopvang het gaat.

Een melding over een huisgenoot betekent niet dat ook de gastouder haar opvangactiviteiten moet staken. Ze kan dan desnoods uitwijken naar het adres van vraagouders en de opvang daar tijdelijk voortzetten. Ook is het mogelijk gastouderopvang op eigen locatie te blijven aanbieden, mits de huisgenoot waarover de melding is binnengekomen gegarandeerd niet aanwezig is.

Mogelijke maatregelen gastouderbureau bij binnengekomen signaal

Naast externe signalen, is het ook mogelijk dat er een melding binnenkomt van een gastouder of structureel aanwezige zelf. In dat geval komt het signaal niet binnen bij de GGD, maar bij de houder van het gastouderbureau. Die probeert dan alsnog een VOG voor de betreffende persoon aan te vragen en informeert het GGD welke aanvullende veiligheidsmaatregelen in de tussentijd worden getroffen.

In tegenstelling tot een pedagogisch medewerker op een kinderopvang, kan een gastouder niet direct op non-actief worden gezet in geval van een binnengekomen signaal. Een gastouderbureau is alleen bevoegd om actie te ondernemen als dit contractueel staat omschreven of als de gastouder hier in een eerder stadium expliciet toestemming voor heeft gegeven. De GGD daarentegen heeft wél de autoriteit om maatregelen te treffen als de veiligheid van kinderen niet meer gegarandeerd kan worden.