Steeds meer kinderen naar de kinderopvang

DATUM: 11 oktober 2018

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe kwartaalrapportage over de kinderopvangsector uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat er steeds meer kinderen naar kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang gaan. Dat heeft veel te maken met de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen.

120.000 kinderen naar gastouderopvang

Het rapport van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft specifiek betrekking op het tweede kwartaal van 2018. In deze periode is het gebruik van kinderopvang alleen maar verder toegenomen ten opzichte van de eerdere periode. Inmiddels maken de ouders van bijna 800.000 kinderen aanspraak op kinderopvangtoeslag.

In het eerste kwartaal van 2018 waren dat er nog circa 20.000 minder. Het grootste deel van de kinderen wordt verdeeld over kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang – deze vangen respectievelijk 330.000 en 370.000 kinderen op. Gastouders vangen regelmatig 120.000 kinderen op; soms op eigen locatie en soms aan huis.

Steeds meer werkende moeders

Het toenemende gebruik van kinderopvang is geen toeval. Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat gelijktijdig met de toename van kinderopvang ook de arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen. In andere woorden: steeds meer moeders gaan aan het werk en brengen hun kinderen naar een kinderdagverblijf of gastouder.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal werkende vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot 64 met bijna anderhalf procent gestegen. Het gemiddelde aantal gewerkte uren per vrouw is echter gelijk gebleven. Dit betekent dat vrouwen niet zozeer langer werken, maar wel dat moeders er sneller voor kiezen om een baan te nemen.

Gastouderopvang voordelige keuze

Hoewel de Nederlandse regering arbeidsparticipatie onder vrouwen logischerwijs stimuleert, is de vergoeding bij kinderopvangtoeslag niet oneindig. De overheid hanteert een bovengrens voor het uurtarief waarover ouders een vergoeding krijgen uitgekeerd. Die vergoeding is bovendien gebaseerd op het inkomen van de ouders: hoe lager het inkomen, hoe hoger de vergoeding.

Met een gemiddeld uurtarief van € 7,12 komt buitenschoolse opvang boven de vastgestelde maximum uurprijs van € 6,95 uit. Bij dagopvang en gastouderopvang blijven de gemiddelde uurtarieven onder deze bovengrens. Dat maakt gastouderopvang naast de meest flexibele optie, ook een voordelige keuze voor ouders.