Stress bij ouders vereist andere benadering gastouder

DATUM: 21 april 2017

Na de geboorte van een kind breekt een drukke periode aan voor de ouders. Voor de meeste vrouwen geldt een werkverlof van zo’n 16 weken, terwijl mannen het met slechts enkele dagen moeten doen. Ouders die hun werk daarna weer oppakken, ontkomen er daarna vaak niet aan om gebruik te maken van kinderopvang zoals gastouderopvang. Deze overgangsperiode kan voor alle betrokkenen best stressvol zijn, zo zeggen deskundigen.

Veel stressfactoren in eerste levensfase kind

De eerste levensfase van een kind brengt nu eenmaal veel verandering met zich mee. Weinig slaap, gewijzigde leefpatronen en minder tijd voor ontspanning zijn hier belangrijke voorbeelden van. Kortom; het aantal stressfactoren neemt voor jonge ouders in korte tijd drastisch toe. Die stress kan ervoor zorgen dat signalen van een professional zoals een gastouder niet goed worden geïnterpreteerd.

In de tussentijd hebben ouders ook nog met een overvloed aan andere potentiële stressoren te maken. Zaken zoals relatieperikelen, schulden of gezondheidsproblemen komen ook in sommige jonge gezinnen voor. In een dergelijke situatie wordt logisch nadenken flink op de proef gesteld en dat kan ten koste gaan van het welzijn van het jonge kind.

Advies op maat beste strategie gastouders

Het is de taak van professionele opvoeders zoals gastouders om dergelijke signalen in een vroegtijdig stadium te herkennen en hier vervolgens op in te spelen. Gestreste ouders interpreteren advies van professionals namelijk op geheel andere wijze dan andere ouders. De stress leidt af en verlegt de aandacht naar de problematiek waar de ouder zelf mee te maken heeft.

Het is daarom van belang om de cliënt als gastouder op de juiste manier te benaderen. Het lukraak aandragen van oplossingen en adviezen heeft doorgaans weinig effect. Een betere strategie is het luisteren naar de behoefte die bij de ouders leeft. Wat geven zij zelf aan nodig te hebben en wat schuilt hierachter?

Wederzijds begrip van groot belang voor kind

Goed luisteren naar de ouders verhoogt het wederzijds begrip en zorgt ervoor dat de gastouder advies beter op maat kan afstemmen. Ook zullen de ouders hierdoor meer geneigd zijn deze adviezen in de thuissituatie ook daadwerkelijk toe te passen. De bijdrage van een gastouder gaat dus verder dan het opvoeden van het kind tijdens de opvanguren; de positieve invloed kan ver daarbuiten reiken.

Een aandachtspunt waar deskundigen op wijzen, is dat gastouders niet in dezelfde valkuil trappen als de ouders zelf. Ook een gastouder kan immers te maken krijgen met stress, waardoor het beoordelen van bepaalde situaties minder goed gaat. Het erkennen van een dergelijke incidentele misstap is geen zwaktebod, maar juist een teken van professionaliteit.