Studiedagen en congressen voor gastouders

DATUM: 27 oktober 2017

Het gastouderschap evolueert continu en dat geldt ook voor de ontwikkeling van gastouders. Hoewel er niets gaat boven lessen uit de praktijk, is het delen en leren van andermans kennis een belangrijke bron van inspiratie en nieuwe inzichten. Ook in de komende maanden vinden weer verschillende bijeenkomsten plaats die de moeite van het bezoeken meer dan waard zijn.

Congres voor meer specialistische kennis

Op zaterdag 28 oktober organiseert KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO) het Congres Gastouderopvang2025. Zoals de naam al enigszins prijsgeeft, betreft het een vooruitblik naar het jaar 2025; een tijdperk waarin het landschap van de gastouderopvang er ongetwijfeld compleet anders uitziet.

Het congres is gericht op gastouders en andere betrokkenen en kent een interactieve opzet om het verzamelen van kennis zo toegankelijk mogelijk te maken. Verschillende organisaties en professionals delen tijdens de dag hun visie en kijken daarbij met name naar wat de toekomst brengt. Hoe vertalen huidige trends en ontwikkelingen zich naar de gastouderopvang in 2025?

Volgens het KNGO wordt het congres georganiseerd omdat meer specialistische kennis altijd goed is om in de kinderopvangbranche overeind te blijven. De focus ligt daarom op relevante thema’s (van nu en in de toekomst) als groene kinderopvang en permanente educatie. Ook vinden er deelsessies plaats waar deelnemers hun mening kunnen geven over de huidige gang van zaken in de gastouderopvang.

Studiedagen van het BKK

Belangrijk onderdeel van het congres de Studiedag Spel en Spelen van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). De studiedag richt zich speciaal op de gastouderopvang en verschaft gastouders uitleg over het belang van spelen voor het jonge kind. Ook worden praktische tips gedeeld over het doelgericht inzetten van spel, om zo beweging, educatie en plezier te combineren.

Bijna een maand later, op vrijdag 24 november, organiseert het BKK nog een studiedag. Thema op die dag is de samenwerking met ouders, die volgens pedagogisch medewerkers en gastouders nogal eens voor verbetering vatbaar is. De studiedag start met 3 lezingen en in de middag zijn uiteenlopende deelsessies te bezoeken.

In 2018 houdt het BKK nog diverse andere bijeenkomsten die interessant zijn voor professionals in de kinderopvang. Ook Gastouderbureau Snoesje organiseert de komende tijd verschillende trainingen, waaronder de training Systemisch Werken op zaterdag 4 november. Hierover volgt komende week meer informatie.