Succesvolle gastouderpilot bij taalachterstand

DATUM: 23 april 2019

Taalachterstand bij kinderen is in Nederland een snelgroeiend probleem. Gemeenten hebben speciale VVE-potjes om dit te bestrijden, maar het budget wordt lang niet altijd effectief ingezet. Wat blijkt namelijk: ouders gaan regelmatig niet naar de gesubsidieerde voorschool. In plaats daarvan kiezen ze voor alternatieven zoals een gastouder. Ook dat heeft zo zijn voordelen en daarom is in Den Haag een pilot gestart waarin gastouders zijn bijgeschoold in VVE.

Ouders kiezen bewust voor gastouderopvang

VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en is bedoeld om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of te verminderen voordat ze starten in groep 3 op de basisschool. Gemeenten hebben speciale VVE-budgetten om de ontwikkeling van deze doelgroep te stimuleren, waarbij het vaak om kinderen met een taalachterstand gaat.

In Den Haag gingen maar liefst duizend van deze doelgroepkinderen naar de gastouder in plaats van de gesubsidieerde voorschool, zo bleek uit een rapport van onderzoeksbureau Buitenhek. Hiermee hadden de ouders van deze kinderen eigenlijk geen recht op de VVE-subsidie, omdat deze gekoppeld zijn aan een plek in een erkende VVE-voorschool of peuteropvang.

Veel ouders tekenden bezwaar aan tegen deze regelgeving. Zij kiezen namelijk bewust voor de kleinschaligheid en huiselijkheid van de gastouderopvang en zijn bovendien enthousiast over de pedagogische en educatieve kwaliteit. De gemeente Den Haag luisterde naar de signalen en deed 2,5 jaar lang een pilot voor de VVE-scholing van gastouders. Ook betaalde de gemeente een jaar lang de abonnementskosten voor KIKI.

Gastouders helpen kinderen met taalachterstand

Gastouders die deelnamen aan de pilot, werden zelf ook op locatie gecoacht en bezochten daarnaast meerdere intervisiebijeenkomsten. Deze waren volgens de gastouders een groot succes, omdat het uitwisselen van ervaringen en ideeën hielp om de geleerde theorie naar de praktijk te vertalen. De resultaten die de gastouders met de taalarme kinderen boekten, waren veelbelovend.

KIKI is niet alleen een methode die bijdraagt aan een betere communicatie en daarmee helpt bij taalachterstanden, maar biedt ook op andere vlakken vele voordelen voor gastouders. Voorbeeldactiviteiten uit het programma zoals fruit eten zijn gezond en leveren een betere woordenschat op door handelingen zoals fruitsoorten sorteren en kleuren benoemen.

Uit de pilot in Den Haag blijkt duidelijk dat taalachterstanden ook in de gastouderopvang effectief kunnen worden aangepakt. Juist rond het tweede en derde levensjaar zijn de taalvaardigheden van kinderen nog volop in ontwikkeling en kunnen ze daarom in korte tijd veel vooruitgang boeken. Dat is ook de ervaring van gastouders die opvang bieden aan vluchtelingenkinderen.