Taskforce wil opvoedcursus verplicht stellen

DATUM: 17 november 2016

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft een bijzonder plan opgevat om het aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen. De organisatie wil voor alle jonge ouders in ons land namelijk een opvoedcursus verplicht stellen, zodat zij beter kunnen omgaan met de grillen van hun kroost.

Verplichte cursus voor alle jonge ouders

Voorzitter Eberhard van der Laan, die naast zijn werkzaamheden voor de Taskforce vooral bekendheid geniet als burgemeester van Amsterdam, noemt de cursus een logische stap. Volgens hem is een cursus bevallen inmiddels volledig ingeburgerd en zou dit in de toekomst net zo goed kunnen gelden voor een cursus opvoeden.

Zelf zegt de burgemeester dat hij als jonge ouder ook wel behoefte had gehad aan een dergelijke cursus. Het verplichte karakter van de cursus biedt als bijkomend voordeel dat gezinnen niet gestigmatiseerd hoeven te worden als moeilijk of zwak gezin. De cursus is er immers voor iedereen en op dit vlak worden geen uitzonderingen gemaakt.

Verdeelde meningen over opvoedkundige hulp

De meningen over het voorstel van de Taskforce zijn nogal verdeeld. Aanbieders van opvoedcursussen zijn logischerwijs enthousiast. Volgens hen ontstaat ongewenst gedrag van kinderen vooral het slapengaan, eten of bij driftbuien. Een opvoedcursus reikt ouders waardevolle strategieën aan om in deze situaties de kalmte te bewaren en het kind te geven wat het nodig heeft.

De NOS onderzocht reeds wat ouders zelf van het voorstel vinden en peilde de meningen op het schoolplein. Waar de ene moeder wel heil ziet in opvoedkundige hulp, vindt de ander het voorstel helemaal niets. Veel ouders blijken zichzelf als ouder voldoende vaardigheden toe te dichten om hun kind voldoende troost te bieden. Met name het verplichte karakter van de cursus wordt door hen als onwenselijk gezien.

Gastouder specialist in lastig gedrag

Kinderopvangorganisaties zoals gastouderbureaus fungeren tegenwoordig steeds vaker als opvoedkundige partner voor de ouders. Zo organiseren zij bijvoorbeeld ouderavonden over opvoeden of sturen zij mails of folders met opvoedkundige informatie. Ook kloppen ouders met vragen vaak aan bij de gastouder van hun kind. Dit is immers een professional die weet hoe een opvoeder het best kan omgaan met lastig gedrag.

Met name het stellen van grenzen vormt voor veel ouders een grote uitdaging, zo blijkt onder meer uit een panelvraag onder kinderopvangprofessionals van vaktijdschrift Kinderopvang. Koppige peuters krijgen van ouders vaak hun zin, waardoor het gedrag op de lange termijn juist in stand wordt gehouden. Een kinderopvangspecialist zoals een gastouder kan ouders van tips voorzien hoe zij beter grenzen kunnen stellen.