Terugvordering kinderopvangtoeslag tot vijf jaar na ontvangst

DATUM: 1 februari 2016

Kinderopvangtoeslag kan tot vijf jaar na de ontvangst ervan teruggevorderd worden door de overheid. Dat zegt advocaat-generaal van de staatsraad Leen Keus naar aanleiding van zes recente rechtszaken. Ouders stapten naar de rechtbank nadat zij onaangenaam werden verrast door terugvorderingen over ontvangen kinderopvangtoeslag van meer dan vijf jaar geleden.

Onverwachte aanslag teveel ontvangen kinderopvangtoeslag

De ouders bleken in deze periode te hoge voorschotten te hebben ontvangen van de Belastingdienst. Hierop kregen zij de mededeling dat de teveel ontvangen bedragen alsnog teruggestort moesten worden. Een hard gelag voor de ouders, die deze terugvordering zoveel jaar na dato niet meer aan hadden zien komen.

Zij stapten daarom naar de rechter en deden dat vooralsnog niet zonder succes. Ook de Raad van State vroeg zich namelijk openlijk af tot welke termijn een terugvordering van de Belastingdienst reëel is. Op dit moment is het namelijk bij niemand duidelijk tot wanneer een herziening van de kinderopvangtoeslag gerechtvaardigd is.

Onduidelijke wetgeving

Reden voor de onduidelijkheid is de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. In deze wet worden geen concrete termijnen benoemd voor een terugvordering. De afdeling bestuursrechtsspraak vindt naar aanleiding van de rechtszaken echter dat een ouders binnen een bepaalde tijdsperiode geïnformeerd moet worden of de ontvangen toeslag correct is of niet.

Zodoende schakelde de afdeling de hulp van advocaat-generaal van de staatsraad Leen Keus in. Deze was duidelijk in zijn oordeel: volgens Keus is vijf jaar een reële termijn voor de Belastingdienst om eventueel teveel ontvangen kinderopslag terug te vorderen.

Een langere periode dan vijf jaar stelt ouders onnodig voor een onaangename verrassing. Wanneer de termijn van vijf jaar eenmaal is verlopen, hoeven ouders een voorschot op kinderopvangtoeslag niet meer terug te betalen, aldus de advocaat-generaal.

Definitieve uitspraak Raad van State geeft meer duidelijkheid

Alle partijen die bij de zes rechtszaken zijn betrokken, hebben het advies van Keus inmiddels ontvangen. Zij hebben de mogelijkheid om binnen twee weken met een reactie te komen. Hierna zal de afdeling bestuursrechtspraak tot een definitief oordeel komen.

Het advies betekent waarschijnlijk goed nieuws voor alle ouders in Nederland die gebruik maken van kinderopvang zoals gastouderopvang. Door de gaten in de huidige wetgeving ontvangen ouders soms nog een aanslag over kinderopslag van meer dan vijf jaar geleden. De uitspraak van de Raad van State zal hier naar verwachting een eind aan maken.