Testouders voor Directe Financiering gezocht

DATUM: 27 januari 2017

De afgelopen maanden hebben wij meermaals bericht over het nieuwe systeem van directe financiering in de kinderopvang. De definitieve implementatie hiervan is pas in 2019, maar intussen wordt er druk aan het nieuwe project gewerkt. Stichting Voor Werkende Ouders zoekt nu ouders die gastouderopvang afnemen en die het nieuwe stelsel willen testen.

Nieuw stelsel tegen onduidelijkheid en fraude

Het testen van het nieuwe financieringsstelsel wordt als noodzakelijk gezien, want de veranderingen ten opzichte van de oude situatie zijn ingrijpend. Daar waar kinderopvangtoeslag voorheen naar ouders werd overgemaakt, gaat het nu rechtstreeks naar het gastouderbureau of de kinderopvangorganisatie. En dat is even wennen.

Volgens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de veranderingen nodig om meer duidelijkheid voor ouders te creëren en fraude waar mogelijk uit te bannen. Uitvoeringsorganisatie DUO speelt een centrale rol in de plannen en wordt verantwoordelijk voor uitbetaling van de toeslag.

Project nu nog in testfase

Al bij de introductie van het nieuwe financieringsstelsel was de kritiek vanuit de sector niet mals. Het ministerie, DUO en andere belangenbehartigers zoals Stichting Voor Werkende Ouders denken inmiddels samen na over een optimale implementatie. Hierdoor ontstaat er een steeds concreter plaatje van de invulling van Directe Financiering.

Belangrijke elementen zoals het uiterlijk van het systeem, de methode van inloggen en het invullen van gegevens; het zijn allemaal zaken die nu nog in de testfase verkeren. De ontwikkelaars willen ouders hier graag bij betrekken, om zo waardevolle feedback te kunnen verwerken en het systeem waar nodig te verbeteren.

Meedoen aan test Directe Financiering

Stichting Voor Werkende Ouders is nu op zoek naar ouders die hieraan graag hun steentje willen bijdragen. Meedoen aan de testfase is bijzonder eenvoudig. Een keer per maand ontvangen testouders een bericht van DUO met een verzoek om een reactie.

Hierin kunnen zij aangeven of het systeem naar behoren functioneert en eventueel onduidelijkheden bevat. Ook kunnen zij aangeven welke problemen zij tegenkomen en concrete verbeterpunten aandragen.

Wilt u ook meewerken aan de test? U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar info@voorwerkendeouders.nl.