“Thuishouden kinderen is achterhaald”

DATUM: 16 juni 2017

Het idee dat ouders kinderen thuis moeten houden, is achterhaald. Dat zegt hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink naar aanleiding van het nieuws dat steeds meer kinderen naar de kinderopvang gaan. De stijging van 8 procent ziet de hoogleraar als een positieve ontwikkeling. Of ouders voor gastouderopvang of een kinderdagverblijf kiezen, noemt hij een persoonlijke keuze.

Angst voor verminderde band ongegrond

Fukkink schetst een beeld waarbij ouders in het verleden bang waren om hun kind naar de opvang te sturen. Een veelgehoorde angst was dat kinderen zich thuis minder goed zouden kunnen hechten. Inmiddels heeft zowel onderzoek als de praktijk uitgewezen dat dit allerminst het geval is. Een kind ziet zijn ouders nog altijd vaak genoeg voor een gezonde band.

Volgens de hoogleraar is het juist goed om kinderen naar de opvang te laten gaan. Hij adviseert een leeftijdsgrens vanaf 3 maanden, omdat vanaf deze leeftijd zowel de taal- als sociale ontwikkeling van start gaat. Ook leert het kind in een groep met leeftijdsgenootjes makkelijker samenwerken. Op meerdere vlakken is opvang dus goed voor de ontwikkeling.

Gastouder of kinderopvang?    

Positief is Fukkink over de gastouderopvang, die volgens hem eenzelfde pedagogische kwaliteit biedt als het gemiddelde kinderdagverblijf. Uit testen blijkt dat kinderen het bij beide soorten opvang even goed doen. Maar afgezien van deze algemene meetcriteria, zijn er natuurlijk ook subjectieve waarnemingscriteria die de keuze van ouders beïnvloeden.

Zo kiezen sommige ouders voor een kinderdagverblijf, omdat daar een team met meerdere mensen werkt die allemaal een oogje in het zeil houden. Ook zijn er vaak meer leeftijdsgenootjes aanwezig. Dat heeft echter ook nadelen, want het beperkte aantal leidsters moet veel kinderen tegelijker in de gaten houden, waardoor de aandacht voor het individu vermindert.

Voordelen van gastouderopvang

Veel ouders hebben daarom een beter gevoel bij het huiselijke karakter van gastouderopvang. Onderzoek laat zien dat kinderen zich bij een gastouder vaak meer op hun gemak voelen. Het gevoel van veiligheid en welbevinden is groter, onder meer omdat de omgeving kleinschaliger is en de opvoeders als sensitiever worden ervaren.

Uiteindelijk is de keuze voor een gastouder of kinderdagverblijf volgens Fukkink een persoonlijke. De hoogleraar adviseert ouders vooral te kiezen voor datgene wat het beste voelt. Is dat gastouderopvang? Dan kunt u hier meer informatie inwinnen. De angst dat thuishouden van het kind noodzakelijk is om een goede band te bewaken, is in elk geval ongegrond.