Tijdschrift Kinderopvang doet oproep aan gastouders

DATUM: 3 maart 2017

Volgens de overheid moet er in de gastouderopvang strenger toezicht worden gehouden op de kwaliteit van opvanglocaties. De afgelopen weken bespraken wij uitvoerig hoe het ministerie dit wil realiseren. Naar aanleiding hiervan is onlangs het Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang van start gegaan. Het tijdschrift Kinderopvang wil nu van gastouders weten wat hun visie op deze ontwikkelingen is.

Gastouderbureau belangrijke toezichtfunctie

Dat de kwaliteitseisen in de gastouderopvang mogen worden aangescherpt, daar is vrijwel iedereen het over eens. Want hoewel de kwaliteit die gastouders bieden vaak hoog ligt, is het toezicht niet zo streng als bij sommige andere vormen van kinderopvang. Hierdoor kan het incidenteel voorkomen dat een opvanglocatie mindere kwaliteit biedt dan vraagouders verwachten.

Het gastouderbureau speelt hierin uiteraard een belangrijke rol. Want daar waar het ene bureau maandelijks onaangekondigd langskomt bij de gastouder, houdt het andere bureau het bij één vooraf aangekondigd jaarlijks bezoek. En dus, zo vinden verschillende belanghebbenden in de sector, mogen sommige gastouderbureaus best gestimuleerd worden om dit toezicht te intensiveren.

Opleiding van groot belang voor kwaliteit

Wie zeker wil weten dat er sprake is van voldoende toezicht op de locatie waar zijn kind wordt opgevangen, kiest het beste voor een betrouwbaar gastouderbureau dat hier de nodige aandacht aan besteedt. Gastouderbureau Snoesje neemt toezicht bijvoorbeeld uitermate serieus en kan hierdoor een hoge kwaliteit van opvang garanderen.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan de opleiding van onze gastouders. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat het aanbod voor het volgen van training bij gastouderbureaus sterk verschilt. Zulke aanvullende educatie kan een zeer positieve invloed hebben op de kwaliteit van opvang, omdat inzichten in de loop der tijd veranderen en zo tot kwaliteitsverbetering leiden.

Oproep van tijdschrift Kinderopvang

Dat vraagouders en overheidsinstanties behoefte hebben aan meer toezicht in de gastoudersector, is dan ook duidelijk. Maar minstens zo belangrijk is het vraagstuk waar gastouderprofessionals zélf behoefte aan hebben. Tijdschrift Kinderopvang doet nu een oproep aan gastouders om deze en andere vraagstukken te beantwoorden.

Vragen die het tijdschrift wil beantwoorden zijn onder meer:

  • Waar hebben gastouderprofessionals behoefte aan?
  • Welke rol van het gastouderbureau zien zij als optimaal?
  • Hoe zien zij kwaliteitsbewaking vanuit het gastouderbureau in de praktijk voor zich?
  • Moet het toezicht inderdaad nog strenger worden geïntensiveerd?

Gastouders kunnen (anoniem) reageren via kinderopvang@bsl.nl onder vermelding van ‘gastouderbureau’. In het meinummer van tijdschrift Kinderopvang wordt aandacht besteed aan het onderwerp.