Toekomstige ouders willen meer individuele aandacht voor kind

DATUM: 8 juni 2016

Jongeren geven in de toekomst de voorkeur aan een deeltijdbaan, wanneer zij ouders worden van niet-schoolgaande kinderen. Dit blijkt uit een CBS-enquête onder 12- tot 25-jarigen. De cijfers illustreren een belangrijke trend onder ouders, waarbij een drukke voltijdbaan niet ten koste mag gaan van de individuele aandacht voor het kind.

Voltijdbaan niet populair onder toekomstige ouders

Er zijn slechts weinig jongeren die later voltijd willen werken wanneer zij een gezin met jonge kinderen hebben, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. 34% van de jongens en slechts 3% van de meisjes kiest in dit geval voor een voltijdbaan. Meer dan de helft van de jongeren is van mening dat beide partners evenveel tijd moeten investeren in de zorg voor de kinderen.

De rolverdeling in de huidige gezinssituatie blijkt de mening van de jongeren voor een belangrijk deel te vormen. Zo blijkt een groot gedeelte van de ondervraagde jongens en meisjes de rolverdeling te kopiëren van het gezin waaruit ze zelf afkomstig zijn. Dit illustreert eens temeer dat ouders een essentieel rolmodel vormen voor hun kinderen.

In gezinnen waar vooral de vader werkte, stelt 37% van de jongens later voltijd te willen werken, ook in een gezinssituatie met jonge, niet-schoolgaande kinderen. In gezinnen waar beide ouders evenveel werkten, zegt slechts 27% van de jongens in een dergelijk scenario later een voltijdbaan na te streven.

Opvoeding jonge kinderen gezamenlijke taak

Bijna de helft van de jongeren zou bij voorkeur 3 of 4 dagen per week werken, hoewel veel meisjes 1 of 2 dagen werk ook al voldoende vinden. Het hebben van jonge kinderen blijkt hierbij een belangrijke motivatiebron te zijn, want in een situatie zonder kinderen zou maar liefst 50% van de jongens en meer dan 40% van de meisjes voltijd willen werken.

Bijna 70% van de jongeren vindt de opvoeding en verzorging van kinderen later een gezamenlijke taak van de ouders. Desondanks vindt zo’n 30% van de meisjes en 20% van de jongens nog altijd dat de moeder een grotere rol toebedeeld moet krijgen in het opvoeden van de kinderen. Ook in dit geval blijkt de huidige gezinssituatie van de ouders de mening van de jongeren te beïnvloeden.

Gastouderopvang biedt individuele aandacht

Het onderzoek van het CBS signaleert een interessante trend, waarbij toekomstige ouders steeds meer waarde hechten aan voldoende individuele aandacht voor het kind. Het liefst zijn ouders zelf zoveel mogelijk thuis om het kind deze aandacht te schenken, maar in geval van een deeltijdbaan zijn er ook diverse interessante alternatieven.

Gastouderopvang is bijvoorbeeld een ideale manier om de kleinschalige setting en individuele aandacht van de thuisomgeving na te bootsen. Een professionele gastouder kan de wensen van de ouders in de praktijk tot uitvoering brengen en de thuis ingezette opvoedkundige lijn voortzetten. Lees hier meer over de voordelen van gastouderopvang.