Training ‘Hoog Sensitiviteit’

DATUM: 15 maart 2018

Ieder mens heeft een eigen karakter. Daar waar de een uitblinkt door intelligentie, kenmerkt de ander zich door een grote gevoeligheid. Bij kinderen komen deze eigenschappen vaak al op jonge leeftijd tot uiting. Een karaktereigenschap die bij kinderen vaak voorkomt is Hoog Sensitiviteit. Gastouderbureau Snoesje geeft een speciale training aan gastouders om deze kinderen beter te steunen en begrijpen.

Hooggevoeligheid op jonge leeftijd

In de filosofie wordt vaak de discussie gevoerd over het verschil tussen nature en nurture. Worden de eigenschappen van een mens bepaald door genetische aanleg of door opvoeding en leefomgeving? De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat het doorgaans een combinatie van beide betreft. Eén ding is in elk geval zeker: erfelijke aanleg speelt een grote rol.

Die genetische aanleg komt afhankelijk van de karaktereigenschap al in de kindertijd naar voren. Zo is hooggevoeligheid een eigenschap die veel ouders al op zeer jonge leeftijd bij hun kind signaleren. Het kind reageert dan bijvoorbeeld heftiger op prikkels, heeft moeite om de slaap te vatten of heeft het lastig met veranderingen en nieuwe situaties.

Hoog Sensitiviteit herkennen als gastouder

Niet alleen ouders, maar ook gastouders komen op dagelijkse basis in aanraking met kinderen die zeer gevoelig zijn. Een aantal van deze kinderen past in het profiel van Hoog Sensitiviteit (HSK) en dat vereist een goed inlevingsvermogen vanuit de gastouder. Deze kinderen ervaren alles wat er om hen heen gebeurt namelijk intenser dan gemiddeld, waardoor ze in de praktijk vaak anders reageren.

Het is dan ook belangrijk dat een gastouder hoog sensitief gedrag bij een kind in een vroeg stadium herkent en hier op de juiste manier op in kan spelen. Als het hoog sensitieve kind eenmaal voldoende grip op situaties krijgt en zich gesteund voelt door de ouders en verzorgers, zal het zich prettiger en veiliger voelen.

Training ‘Hoog Sensitiviteit’ voor aangesloten gastouders

Gastouderopvang wordt over het algemeen gezien als uitstekende vorm van opvang voor het hoog sensitieve kind. In tegenstelling tot op een kinderdagverblijf, verblijft het kind in een relatief kleinschalige en huiselijke setting met veel individuele aandacht. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor, net als bij kinderen die niet hoog sensitief zijn, het gevoel van welbevinden en veiligheid hoger ligt.

Gastouderbureau Snoesje organiseert op woensdag 11 april van 19:30 tot 22:00 de training ‘Hoog Sensitiviteit. Hierdoor leren gastouders het hoog sensitieve kind nog beter te herkennen en een ideale omgeving te creëren. Deelname aan deze training is bedoeld voor aangesloten gastouders en alleen na opgave. Meer weten? Bel naar 053-5726115  of mail ons op info@gastouderbureausnoesje.nl.